Deze week: Week van de Teek

Van 19 – 23 april treden meer dan 20 organisaties tijdens de Week van de Teek met dezelfde boodschap naar buiten: voorkom tekenbeten en blijf controleren. De verwachting is dat veel mensen dit voorjaar erop uit trekken in de natuur...
Natuurmonumenten en de Vogelbescherming pleiten er voor om o.a. natuurgebieden en Cultuurhistorisch Waardevolle Landschappen te ontzien bij de plannen voor nieuwe windmolens. Dat is ook in het belang van de recreatiesector. Zie ook: Volop plannen om windmolens en zonneparken te realiseren...
De brede gastvrijheidssector pleitte onlangs voor een minister van Gastvrijheid en Toerisme. Vanuit 'de groene ruimte', waarin ook veel recreatiebedrijven in opereren, roepen vooral natuur- en landbouworganisaties om een eigen ministerie groot. Conceptdenker Hans de Vries heeft zijn keuze wel...
Het CBS heeft de eerste resultaten gepresenteerd van een experimentele methode, waarbij de monetaire waarde wordt berekend van de ‘diensten’ die de natuur levert. Natuur-gerelateerd toerisme en recreatie is verantwoordelijk voor 67 procent van de totale waarde van ecosysteemdiensten in...
Met het toeristisch themajaar 'Ode aan het Nederlandse Landschap' in aantocht (2021) is een nuttig advies verschenen over bijzondere natuurlijke  landschappen waarmee Nederland  Nederland zich internationaal kan onderscheiden. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft...

Insight

Kennispartners