FPG introduceert: het Boerenlandgoed

In de stikstofdiscussie wordt o.a. gekeken naar een andere invulling van het landbouwareaal, waarbij minder stikstof wordt uitgestoten. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) lanceert het idee om 'Boerenlandgoederen' te ontwikkelen, waarbij o.a. recreatie een onderdeel van het bedrijfsmodel kan zijn.
De brede gastvrijheidssector pleitte onlangs voor een minister van Gastvrijheid en Toerisme. Vanuit 'de groene ruimte', waarin ook veel recreatiebedrijven in opereren, roepen vooral natuur- en landbouworganisaties om een eigen ministerie groot. Conceptdenker Hans de Vries heeft zijn keuze wel...

Insight

Kennispartners