Volop plannen om windmolens en zonneparken te realiseren in 2021

De Rijksoverheid heeft ambitieuze doelstellingen als het gaat om duurzame energie. Windmolens en zonneparken spelen daarin een grote rol. In 2021 willen veel provincies en gemeenten een inhaalslag maken. Worden de belangen van het aantrekkelijke landschap daarin wel voldoende meegenomen? Wie...
Met het toeristisch themajaar 'Ode aan het Nederlandse Landschap' in aantocht (2021) is een nuttig advies verschenen over bijzondere natuurlijke  landschappen waarmee Nederland  Nederland zich internationaal kan onderscheiden. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft...
Vandaag is in Venlo het Themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ officieel gelanceerd. Het NBTC werkt hierin samen met zeven partijen: Achterhoek, Flevoland, Friesland, de Hollandse Waterlinies, Limburg, de Nationale Parken en Noord-Holland. Ode aan het Landschap is de eerste in...

Insight

Kennispartners