Het Louvre komt naar Heerlen?

In Frankrijk wordt het succesverhaal van de revival de de arme industriestad Lens beschreven door twee consultants van adviesbureau Ginder. Een belangrijke trigger was de vestiging van een dependence van het beroemde Louvre Museum in de stad. Het bleek slechts...
De Gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor de Buitenkaag. Daarin krijgen vooral recreatief toeristische ontwikkelingen de ruimte. In samenspraak met het dorp Buitenkaag is gewerkt aan een Visie Buitenkaag 2040. Op termijn zal Buitenkaag geen toekomstbestendig glastuinbouwconcentratiegebied meer zijn....

Insight

Kennispartners