Administratieve lasten MKB hoger dan gedacht

Een indicatieve meting via een quickscanmethode van Panteia/EIM laat zien dat de administratieve lasten van het MKB hoger uitpakken dan de ramingen van de ministeries. Denkt de overheid voor 2012 op 6,5 miljard euro uit te komen voor het totale...

Insight

Kennispartners

Wekelijkse (gratis) nieuwsbrief

Agenda