Zwembaden weer terug bij de RECRON

De zwembaden die in april j.l. hun lidmaatschap van brancheorganisatie RECRON hadden opgezegd met ingang van 2016, hebben deze opzegging ongedaan gemaakt. De onvrede was ontstaan over de CAO onderhandeling, die in de ogen van de zwembaden als ‘onacceptabel‘ was bestempeld. Een aparte CAO voor zwembaden is nu het uitgangspunt bij de komende CAO onderhandelingen.

zwembadbrancheIn een overlag op maandag 16 november hebben de aanwezige zwembadconcerns, de aanwezige bestuursleden van de bedrijfsgroep zwembaden en een aantal zelfstandige stichting-baden hebben zich, onder leiding van Henk Strating, extern adviseur arbeidsvoorwaarden, uitgesproken voor RECRON als hun partner om de belangen in het nieuwe cao-traject te behartigen namens de zwembaden.

In de verkenning tijdens het overleg zijn de argumenten om een eigen cao tot stand te brengen geformuleerd, is gesproken over hoe die tot stand zou moeten komen en zijn tevens de contouren van die eigen cao aan de orde gekomen. Inmiddels is voor woensdag 9 december een vervolgbijeenkomst gepland om verder over het cao-traject te praten.

Meer informatie: www.recron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *