Zwaai naar elkaar! En negen andere tips om het leuk en veilig op het water te houden.

Veiligheidscampagne Varen doe je Samen! Geeft bij de start van het vaarseizoen tien tips om het leuk en veilig te houden op het water. Op nummer 1: ‘Zwaai naar elkaar’: een goed gebruik op het water, waarmee je gelijk aangeeft dat je elkaar gezien hebt.

De tien tips zijn verzameld in de nieuwe infographic: ‘Zwaai naar elkaar en negen andere tips om het leuk en veilig te houden op het water’. Deze infographic wordt vanaf 8 maart op de watersportbeurs op Boot Holland in Leeuwarden gepresenteerd en digitaal via de website verspreid. Ook de overige negen tips hebben betrekking op veilig en verantwoordelijk gedrag op het water. Denk daarbij aan onderwerpen als snelheid, plaats op de vaarweg, verdovende middelen en kennis van de regels. De tips zijn opgesteld in overleg met de diverse partners van Varen doe je Samen!

Leuk en veilig

“Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk varen is en het wordt daarom drukker op het water. Dat hebben we de afgelopen zomers kunnen zien. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van het water kan genieten, zijn er wel enkele regels waaraan men zich moet houden,” zegt Carlijn van Leeuwen, projectleider van Varen doe je Samen! “Met deze nieuwe infographic willen we deze zomer zoveel mogelijk mensen vragen om zich aan deze regels te houden, zodat het veilig én leuk blijft op het water. Want, varen doen we tenslotte samen!”

Over Varen doe je Samen!

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de veiligheid op het water te vergroten en is een samenwerking tussen verschillende partners: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Binnenvaart Nederland, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Politie, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.

Zie voor meer informatie de website: www.varendoejesamen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *