Zero Emissieplannen zorgen voor bedreiging van groot aantal kermis- en circuslocaties

Reizende attractiesectoren zoals circussen en kermissen, maar ook de ambulante handel (markten), maken zich grote zorgen over de plannen van veel gemeenten om centrumgebieden aan te wijzen als ‘zero emissiezones’. Veel ondernemers zien geen mogelijkheid om op korte termijn de nodige investeringen in hun vervoermiddelen te realiseren.

Alle Nederlandse gemeenten ontvingen vorige week een brandbrief namen de brancheverenigingen van de ambulante handel (markt), circussen, kermissen en de rijdende scholen.

In de brandbrief waarschuwen de partijen voor een kaalslag in de binnensteden en dorpen als de weekmarkten, kermissen en circussen daar niet meer kunnen komen.

Wanneer de voorgestelde plannen en termijnen binnen uw gemeente ten uitvoer zullen worden gebracht, betekent dit een kaalslag. Zo niet het onherroepelijke einde van eerdergenoemde drie unieke branches. Daarom vragen wij u met klem onze onderstaande argumenten in ogenschouw te nemen bij uw afweging:
• Onze branches zijn geen transportbedrijf, maar vervoeren slechts de eigen mobiele onderneming, derhalve zijn de hoeveelheid kilometers op jaarbasis marginaal;
• Aangezien transport niet onze corebusiness is, is investeren voor slechts enkele jaren in kostbare Euro 6 vrachtwagens (aanschaf momenteel tussen de € 90.000 á € 100.000) een investering die nooit terug verdiend kan worden. Mede omdat we verplicht worden gesteld over slechts enkele jaren al over te stappen op volledig elektrisch. Daarmee behoudt Euro 6 ook niet haar waarde voor de nationale tweedehands markt;
• In de huidige situatie is er nog amper aanbod aan elektrische vrachtwagens en bestelbussen. Bovendien is de actieradius (maximale rijafstand bij een volledig geladen accu en bij ideale weersomstandigheden) bij lange na niet toereikend bij regionale reisafstanden. Lokaal zijn er onvoldoende faciliteiten om tijdig op te kunnen laden en verschillende energiebedrijven waarschuwen dat de huidige infrastructuur absoluut niet toereikend is om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Uit de brandbrief van de vijf brancheverenigingen

Meer informatie: Brandbrief op CVAH.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *