Watersportsector voorzichtig optimistisch over 2017

De groei in de watersportindustrie die in 2016 begon, zet door in 2017. Het eerste half jaar van 2017 zijn de meeste watersportondernemers optimistisch. De omzet in de watersportindustrie groeide in het eerste half jaar van 2017 met ruim een procent ten opzichte van hetzelfde half jaar in 2016. Dat blijkt uit de conjunctuurenquete van HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersport.

Was de groei in het eerste kwartaal nog 0,3%, in het tweede kwartaal noteerden de watersportondernemers een omzetstijging van maar liefst 2,2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. De opmerkelijkste groei vindt plaats bij de jachthavens: zij lieten een plus zien van 1,5%. Dit terwijl zij in 2016 nog een krimp toonden.
De jachtmakelaars verkochten in het eerste kwartaal van 2017 ongeveer 20% minder boten dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar in het tweede kwartaal is er weer een stijging zichtbaar. In totaal werden er 10% meer gebruikte boten verkocht dan in het tweede kwartaal van 2016.

Verbetering in de sector vanaf 2016
Watersportondernemers zijn al optimistisch vanaf het begin van 2016. Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid stijgen. Dat zien we terug in de watersport. Over heel 2016 laat de watersportsector een verbetering zien. Omzet en brutowinst namen voorzichtig toe, maar bleven nog wel achter bij de algemene Nederlandse ontwikkelingen. Over het algemeen groeide de omzet in de watersportindustrie in 2016 met 1,4%. HISWA Vereniging merkt op dat de bedrijven die op de Nederlandse markt opereren iets minder groei rapporteren dan bedrijven die (ook) op exportmarkten actief zijn.

Er is een groot verschil tussen de verschillende bedrijfsgroepen. Jachthavens meldden over 2016 een omzetkrimp van 0,8%. Andere bedrijfsgroepen noteren een plus. De best presterende bedrijfsgroepen zijn de importeurs van boten, importeurs van motoren en de toeleveranciers. Het verschil tussen de minst presterende bedrijfsgroep (jachthavens) en best presterende bedrijfsgroep (toeleveranciers) is 6,6%.

Bovengenoemde cijfers komen uit de conjunctuurenquete, die HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersport – elk kwartaal onder de aangesloten watersportbedrijven houdt. De percentages zijn zonder inflatiecorrectie weergegeven.

Trends in de watersport
HISWA Vereniging signaleert veel trends in de watersport.

 • Nieuwe klantgroepen
  De belangstelling voor de watersport- en recreatie neemt toe. Er ontstaan veel nieuwe klantgroepen. De campagne Welkom op het water draagt daar aan bij. Deze nationale watersportcampagne – powered by HISWA en ANWB – heeft als doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de watersport en meer uren het water op krijgen. Want: watersporten geeft mensen een ander perspectief.
  Het delen van boten groeit langzaam maar gestaag. Op deze wijze bereikt de watersport ook een nieuwe doelgroep die voorheen niet het water op ging.
 • Elektrisch varen
  Elektrisch varen mag rekenen op groeiende belangstelling. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het ‘groen varen’. Het is rustiger, milieuvriendelijker en simpeler varen. De snelheid is eenvoudiger te doseren en manoeuvreren is daardoor makkelijker.
 • Gebruikte boten
  De vraag naar gebruikte boten neemt toe, waarbij vooral gebruikte motorboten populair zijn. De gemiddelde verkooptijd nam af.
 • Duurzaamheid
  De aandacht die watersportbedrijven voor duurzaamheid tonen, blijft onverminderd groot. Elk jaar worden er meer Blauwe Vlaggen uitgereikt. De Blauwe Vlag is een keurmerk voor schone en veilige jachthavens (en stranden). Er zijn ook jachthavens met een Groene Wimpel; zij onderscheiden zich door aanvullende eisen voor duurzaamheid.
  Verder noteert HISWA Vereniging veel deelname aan duurzaamheidsprojecten bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel.
 • Actieve watersporten
  Actieve watersporten trekken steeds meer deelnemers. Waterskiën en kitesurfen zijn vooral populair onder jongeren. Maar SUPpen is helemaal hot. ‘Het nieuwe surfen’ kent inmiddels veel gebruikers en toepassingen, bijvoorbeeld yoga of waterpolo op een SUP.
 • Zeilcruises
  Zeilcruises worden populairder voor consumenten en bedrijven. De traditionele chartervloot – die onlangs aansloot bij HISWA Vereniging – professionaliseert en ondergaat een imagoverandering.
 • Zeilcursussen
  Zeilscholen die bij HISWA zijn aangesloten, noteren nog steeds groeiend aantal cursisten, ook voor jeugdzeilen. Steeds meer zeilscholen ontwikkelen cursussen buiten de traditionele zomervakantieweken. Er komen cursussen door de weeks en in het weekend waarbij zeilscholen bijvoorbeeld samenwerken met buitenschoolse opvang. Zeilen wordt daarmee een leuk en goed alternatief voor teamsporten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *