Warmer klimaat in Europa zorgt voor groei van toerisme naar Nederland

Volgens een EU publicatie ‘Regional impact of climate change on European tourism demand’ profiteren kustbestemmingen in Noord-Europa van een stijgende klimaattemperatuur in Europa. De studie maakt een voorspelling voor het jaar 2100. Het rapport voorziet bij temperatuurstijgingen niet alleen een verschuiving van Zuid- naar Noord-Europa maar ook een ander patroon in spreiding over de seizoenen.

Er werden vier scenario’s doorgerekend in modellen; een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur met 1,5%, 2%, 3% en 4%. Daarbij wordt bekeken welk effect de temperatuurstijging heeft op het toerisme (er wordt gecorrigeerd voor andere factoren die groei of krimp van toerisme mede bepalen) De hoogste temperatuurstijging van 4% resulteert een toename van het toerisme in Europa met 1,5%, maar wel met een sterke verschuiving van Zuid- naar Noord-Europa. Vooral kustbestemmingen zijn gevoelig voor de temperatuurverandering, met de sterkste verwachte daling op de Griekse eilanden (-9,12%) en een sterke groei voor de kustregio van Wales (+15,93%). Een grote temperatuurstijging zorgt er ook voor dat vakanties in de zomer afnemen. Dit wordt meer dan goedgemaakt door toename van vakanties in de schouderseizoenen en de winter.

Toerisme in Nederland profiteert in alle klimaatscenario’s:

  • + 1,5 graden stijging: toerisme groeit met 0,75%
  • + 2,0 graden stijging: toerisme groeit met 1,35%
  • + 3,0 graden stijging: toerisme groeit met 3,16%
  • + 4,0 graden stijging: toerisme groeit met 4,33%

Bron en meer informatie: https://climate-adapt.eea.europa.eu/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *