Voorstel voor betere benutting en ontwikkeling fiets- en wandelnetwerken

Tijdens het congres Nederland Fietsland presenteerden Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP), Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) hun initiatiefnota ‘Een stap vooruit’, met voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse fiets- én wandelnetwerk. Het belang en de kansen zijn groot; Per jaar worden in ons land 48 miljoen wandelingen en 35 miljoen recreatieve fietstochten gemaakt.

wandelroutesDoelstellingen met het initiatief:

  • Verbetering herkenbaarheid en bekendheid routestructuren
  • Verhogen kwaliteit van routes
  • Versterking relatie stad/natuur en toeristisch/recreatieve medegebruik van natuurgebieden
  • Verbetering samenhang tussen routestructuren en openbaar vervoer
  • Herkenbaar fiets- en wandelaanbod voor de toerist en verhoging toeristische omzet fiets- en wandeltoerisme
  • Heldere doelstellingen, taakverdeling binnen en tussen overheden, structurele financiering publieke taken

Ondernemers kunnen hiervan profiteren
In het hoofdstuk over ‘verhoging van toeristische omzet’ wordt o.a. gekeken naar de profilering en promotie van Nederland als fiets- en wandelland. Daar valt volgens de initiatiefnemers nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld door het aanbod van fiets- en wandelroutes veel beter meertalig te ontsluiten via diverse media. De focus ligt sterk op de infrastructuur (door overheden en gebiedsbeheerders) en de rol van ondernemers komt eigenlijk nauwelijks aan bod. Toch liggen absoluut kansen om op in te spelen (als ondernemer) als de aanbevelingen worden overgenomen.

Het vervolg
In totaal doen de initiatiefnemers 39 aanbevelingen die moeten zorgen voor een impuls aan fietsen en wandelen in Nederland. Als fietsen en wandelen voor jouw bedrijf van belang is, dan is dit zeker een lezenswaardig voorstel om eens door te lezen. (38 pagina’s)
De nota werd op 4 maart 2014 ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer en zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden afgehandeld.

Meer informatie:
Het voorstel op website van de PvdA: Initiatiefnota Een stap vooruit (pdf)
Verslag congres Nederland Fietsland: www.fietsplatform.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *