Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Heb jij er tijdens de coronacrisis voor gekozen om de betaling van je belastingschulden tijdelijk uit te stellen? Sinds 1 oktober 2022 moet je deze schulden aflossen. Voldoe je niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling, kan de Belastingdienst deze intrekken. Binnenkort start de Belastingdienst dit proces op. In dit artikel lees je wat dit precies inhoudt.

Zie ook: Coronabelastingschulden: wat zijn jouw mogelijkheden?

Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind maart 2023 liepen ongeveer 95.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 63.000 ondernemers liepen op dat moment ook achter op de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in principe in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor 5 jaar de tijd. Een voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat je op tijd de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022, en dat je tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’

Als je een betalingsachterstand had, dan ontving je daarover eerder al een brief van de Belastingdienst. Heb je nu nog steeds een betalingsachterstand, dan ontvang je vanaf 11 april 2023 de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ (en aangifte- en betalingsverplichtingen) van de Belastingdienst.

Deze brief ontvang je als:
• je 1 of meer van de termijnen van de betalingsregeling niet of niet volledig hebt betaald, en/of
• je niet voldaan hebt aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Let op! De Belastingdienst maant je in deze brief voor de laatste keer aan om je betalingsachterstanden in te lopen of om een verzoek te doen voor versoepeling van de betalingsregeling.

Achterstand zelf uitrekenen

In de brief staat niet hoe hoog je betalingsachterstand precies is, maar wel hoe je dat kunt berekenen. Lukt je dat niet, dan kun je hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon. Als je geen contact krijgt met een medewerker van de Belastingtelefoon, dan kan je per post de vraag insturen. Als de Belastingdienst je brief heeft ontvangen, worden er geen vervolgstappen ondernomen totdat je vraag door de Belastingdienst is beantwoord. Uiteraard kunnen onze adviseurs je hierbij helpen.

Let op! Als je nog helemaal niets hebt afgelost, worden in de brief wel het aantal termijnen dat je achterloopt én je termijnbedrag genoemd. Daarmee kun je berekenen wat je betalingsachterstand is.

Schuldenoverzicht ieder kwartaal

Eind maart 2023 hebben alle ondernemers met een coronabetalingsregeling een schuldenoverzicht ontvangen met de openstaande belastingaanslagen die vallen onder de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis en met de overige openstaande betalingsverplichtingen die hier niet onder vallen. Dit overzicht wordt vanaf nu elk kwartaal verstrekt.

Je ontvangt dit overzicht ook als je geen betalingsachterstanden hebt. Het overzicht geeft dan ook geen inzicht in het bedrag van de betalingsachterstand, maar je hebt dit wel nodig om je eventuele betalingsachterstand te berekenen. Hiertoe heb je begin april 2023 ook een betalingsoverzicht ontvangen (met de titel ‘Invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel’), met daarin onder meer een overzicht van de betalingen die je vanaf 1 september 2022 hebt gedaan.

Intrekken betalingsregeling

In de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (en aangifte- en betalingsverplichtingen)’ die je vanaf 11 april 2023 kunt ontvangen, word je gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief je betalingsachterstand in te lopen of om een verzoek te doen voor versoepeling van de betalingsregeling.

Tip! De brief heeft een dagtekening in de toekomst. Je hebt dus meer dan 14 dagen de tijd om te reageren. De reactietermijn verloopt hierdoor waarschijnlijk rond 6 mei 2023.

Loop je de betalingsachterstand niet in, dan ontvang je vanaf eind mei 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je daarna nog 14 dagen de tijd om in 1 keer het hele bedrag van je coronabelastingschuld te betalen.

Let op! Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kun je misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kun je onder meer verzoeken de schuld in 7 in plaats van 5 jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat je af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Met dank aan: Countus accountants en bedrijfsadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *