Volop nieuwe plannen, maar beperkt extra budget voor toerisme in Delfzijl

De gemeente Delfzijl ziet goede kansen voor de ontwikkeling van het toerisme. Met een relatief  beperkt budget heeft het college grote ambities op papier gezet. Zo is er een uitvoeringsprogramma voor cultuur- en plattelandstoerisme, watersport, haven en industrietoerisme, kwaliteit en samenwerking, en marketing, promotie en evenementen.

Voor de komende vijf jaar heeft de gemeente drie doelstellingen geformuleerd:

  • toename van het aantal dag- en verblijfstoeristen in onze gemeente;
  • toename van het bestedingsniveau van de toeristen;
  • creëren van meer werkgelegenheid in de toeristische sector.

De financiën om de plannen te realiseren moeten vooral worden gevonden binnen de huidige budgetten (o.a. LEADER-subsidie, het Waddenfonds, Provinciale subsidies en diverse particulieren bijdragen.) en meer inzet vanuit de ambtelijke organisatie.

Nieuwe trends
De toeristische producten die binnen de gemeente geleverd worden, moeten worden aangepast aan nieuwe trends en de veranderende wensen en verwachtingen van beoogde doelgroepen. De gemeente wil met haar producten inspelen op de groei van de ouderen in onze samenleving. Ook de sportieve jonge één- of tweepersoons-huishoudens komen als doelgroep in beeld evenals jongeren in verband met de haven en de groeiende vraag naar jonge werknemers. Delfzijl kiest voor een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product met een sterk onderscheidend vermogen. Wij gaan ons richten op de sportieve fijnproevers, de groeiende belangstelling voor cultuur en platteland, rust en bezinning, watersport en haven- en industrietoerisme.

Gerichte groei
De toeristische sector in Delfzijl kan groeien als er op basis van de kwaliteiten die de gemeente te bieden heeft, duidelijke keuzes gemaakt worden die aansluiten op de beoogde doelgroepen.
Delfzijl heeft drie toeristische dragers en gaat zich hiermee profileren:

  • het wierdenlandschap met zijn historie;
  • De Eems als onderdeel van het Waddenerfgoed;
  • Haven en industrie.

Delfzijl bekent kleur
Om de doelgroepen in kaart te brengen is o.a. gebruik gemaakt van de marketingaanpak van de Recron, waarin met kleuren de verschillende doelgroepen zijn beschreven. De ondernemers in de regio hebben onlangs geconcludeerd, dat een mix van ‘groen’, ‘aqua’ en ‘paars’ het dichtst in de buurt van de grootste groep bezoekers komt.

Financiën
Om tussentijds te kunnen signaleren of de juiste weg is ingeslagen en of er eventueel bijsturing nodig is, wordt jaarlijks met de sector het beleid geëvalueerd.
Niet altijd gaat het om ‘nieuw’ geld of geld uit het programma ‘Toerisme’. Bij de voorgestelde integrale aanpak komen ook al snel andere budgetten en beleidsterreinen in beeld. Vaak ook gaat het om bestuurlijke en ambtelijke inzet – met de goede inhoudelijke doelen voor ogen – om de toeristische ondernemers te stimuleren en faciliteren. Ook hier betreft het de inzet van de gemeentelijke organisatie, die kan bemiddelen en lobbyen om de gelden van diverse kanten vrij te krijgen voor de beoogde doelen binnen de gemeente.

Meer informatie: www.Delfzijl.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *