Vlaamse regering maakt 30 miljoen vrij voor stimulering toeristische sector

Toeristische ondernemingen in Vlaanderen (verblijfsrecreatie en attracties) krijgen een flinke steun in de rug van de Vlaamse regering. Er wordt een stimuleringsprogramma geopend met een budget van 30 miljoen. Provincies en steden vullen deze financiering nog verder aan.

Het doel van dit programma is om toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) te helpen bij de heropstart. Concreet wordt er wat meer ademruimte gegeven aan de toeristische sector om broodnodige investeringen te doen om de concurrentiepositie op peil te houden en zo opnieuw succesvol te kunnen starten.

Toeristische logies en attracties kunnen steun aanvragen voor investeringen in:

  •     gezondheidsmaatregelen (ventilatie, circulatie, …);
  •     ecologische duurzaamheid (energiebesparing, afvalvermindering, …);
  •     digitalisering;
  •     professionalisering.

Het steunbedrag kan variëren van 5.000 tot 200.000 euro en bestaat deels uit een subsidie en deels uit een renteloze lening. Dit betekent een subsidie van 25 procent en een terugbetaling van 75 procent van het steunbedrag in de periode 2024-2026.

Provincies en steden doen er nog een schepje bovenop

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer zetten bijkomend twee miljoen euro in voor steun aan toeristische KMO’s. Het type ondernemingen dat in aanmerking komt voor de provinciale steun zijn hotels tot 50 kamers, B&Bs, vakantiewoningen, campings en camperterreinen tot 30 plaatsen en private toeristische attracties met minder dan 60.000 bezoekers in het referentiejaar 2019. Het maximaal te bekomen bedrag per vestigingseenheid is 20.000 euro. Hetzelfde mechanisme als bij Vlaanderen speelt : 25 procent is subsidie, 75 procent is een renteloze lening.

Toerisme Oost-Vlaanderen voorziet voor het Oost-Vlaams Stimulusprogramma een budget van € 250.000.

Ook de provincie Antwerpen voegt € 250.000 euro toe uit eigen middelen om het herstel van de toeristische sector te ondersteunen.

Kunststad Brugge, waar de toeristische sector van groot belang is, stelt aanvullend op de Vlaamse en provinciale middelen nog  € 200.000 euro ter beschikking.

Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/vlaams-stimulusprogramma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *