Vijf Nederlandse Nationale parken zijn internationaal uniek

Met het toeristisch themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ in aantocht (2021) is een nuttig advies verschenen over bijzondere natuurlijke  landschappen waarmee Nederland  Nederland zich internationaal kan onderscheiden.

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en de RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl.

In Nederland zijn 21 gebieden die de status van Nationaal Park hebben. De Commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft in haar advies vijf gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. Het gaat om de volgende vijf gebieden:

  •     Het Waddengebied;
  •     De Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland;
  •     De Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland;
  •     De Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren;
  •     De IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau.

Extra bescherming voor unieke gebieden

De Tweede Kamer wil gebieden die unieke natuurkernen, unieke landschappen en uniek cultuurhistorisch erfgoed bevatten, beter beschermen. De betrokken partijen hebben hiervoor inmiddels een standaard opgesteld. Gebieden werken nu aan de realisatie van de criteria uit deze standaard, met als beoogd resultaat dat Nationale Parken echte unieke gebieden voor Nederland (vanwege natuur, landschap en cultuurhistorie) zijn.

Om tot een stelsel van Nationale Parken Nieuwe Stijl te komen met internationaal onderscheidende gebieden die kenmerkend en iconisch zijn voor natuur en landschap in Nederland, hebben Staatsbosbeheer en de RCE aan de Commissie Verkenning Nationale Parken gevraagd om te komen tot een landelijk beeld over de vraag:

Waar liggen in Nederland gebieden met internationaal unieke natuurkernen, alsmede unieke landschappen en uniek cultuurhistorisch erfgoed, die passen bij de benoemde waarden en ambities zoals gesteld in de criteria van de nieuwe standaard? En welke (potentiele) bijdrage kunnen deze gebieden leveren aan de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat?

Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *