Verkiezingsprogramma NSC wil verhoogd BTW-tarief voor hotels en vakantieparken

De politieke partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen om het BTW-tarief voor hotels en vakantieparken op te hogen van 9 naar 21%. Ook de toename van het aantal vakantieparken moet volgen Omtzigt ‘een halt worden toegeroepen’. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat vele hotels, die nog herstellend zijn van de coronacrisis in de problemen zullen komen.

foto: Pretwerk op Vakantiepark Molenwaard

Campings worden bij de plannen van Pieter Omtzigt ontzien. Die mogen het lage BTW tarief blijven hanteren.

Er is inmiddels ook al een amendement ingediend door Pieter Omtzigt (NSC) en medeondertekend door Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie), Mahir Alkaya (SP), en Chris Stoffer (SGP), waarin wordt voorgestels om het verlaagde tarief in de omzetbelasting per 1 juli 2024 te laten vervallen, waardoor het tarief stijgt van 9% naar 21%.

Wildgroei aan toeristische accommodaties inperken

In het verkiezingsprogramma komt ook op een andere plek de verblijfsrecreatie aan bod:

Wildgroei aan particuliere vakantiewoningen moet beteugeld worden, zodat het niet nog meer ten koste gaat van woongelegenheid of van de reguliere toeristenaccommodaties. Ook de steeds verdere toename van het aantal vakantieparken willen we een halt toeroepen, met name in kwetsbare kustgebieden. Wij zorgen ervoor dat de gegevens van verhuurplatforms (zoals AirBNB) uitgewisseld worden met de Belastingdienst, zodat er ook effectief belasting op de inkomsten geheven kan worden.

uit het verkiezingsprogramma NSC

Onze eigen analyse

Niet alleen hotels, maart ook vakantieparken worden getroffen door de maatregel. Na een snelle scan en rondgang zijn dit de eerste conclusies:

  • Stapeling van kostenverhogingen. Door de verhoging van het BTW tarief gaan de kosten voor vakantieverblijven in Nederland in korte tijd met 12% omhoog. Afgelopen periode zijn er prijsstijgingen geweest door opgelopen inflatie. Er staan nog een aantal kostenverhogingen voor de deur, o.a. door CAO stijgingen. (personeel is een significant onderdeel van de kosten) Ook veel gemeenten hebben de toeristenbelasting opgeschroefd om hun begrotingen te dichten.
  • De marges in de verblijfsrecreatie en bij veel hotels in de landelijke gebieden zijn relatief laag. Een verhoging van 12% betekent een hele zware druk op de winstgevendheid van ondernemingen. De bedrijven met lage marges zijn niet alleen slechtlopende bedrijven, maar ook bedrijven die op prijs moeten concurreren en actief zijn in het segment van vakanties voor mensen met een bescheiden budget. Diverse bedrijven zijn ook nog bezig om de coronaschulden nog in te lopen. Faillissementen en bedrijfsbeëindigingen lijken onvermijdelijk. Er is redelijke kans dat de betere bedrijven worden overgenomen door (buitenlandse) ketens die hun kosten laag kunnen houden door efficiency.
  • De concurrentiepositie van binnenlandse vakanties t.o.v. buitenlandse vakanties werd recent iets verbeterd door de vliegtax van € 26 per vlucht. Deze wordt meteen weer teniet gedaan door deze maatregel. Het BTW tarief voor accommodaties in Duitsland ligt op 7%; die in buurland België op 6%. Dit zijn de landen die op korte rij-afstand van Nederland liggen en ook voor de korte vakantieverblijven (= grootste segment binnenlandse vakanties) in aanmerking komen.
  • Langere termijn: investeringen in ontwikkeling, vernieuwing en verduurzaming onder druk. Nederland heeft een groot netwerk van vakantieparken. Doordat Nederland op dit gebied een pionier is geweest, is een groot deel van de vakantieparken in Nederland relatief gedateerd. Voor een gezonde toekomst van de sector is het van belang dat er ruimte is voor projecten die inspelen op nieuwe behoeften, innovaties en hoge kwaliteit. Het idee van Omtzigt om groei van vakantieparken te beteugelen werkt daar niet aan mee. Ontwikkelperspectief wordt daarnaast nog eens beperkt door: stikstofproblematiek, beperkte ruimte op energienetten, hogere bouw- en ontwikkelkosten, hogere rentes en nu dus ook: (veel) lagere marges.
  • Campings worden ontzien met de BTW verhoging. Zij krijgen daarmee een concurrentievoordeel van 12% op ander accommodatievormen. Dat is o.a. goed nieuws voor mensen met een bescheiden budget (maar dan moet je wel van kamperen houden.) Camperbezitters worden al op een andere manier zwaarder belast; namelijk met een verdubbeling van hun wegenbelasting. Het zal ook nog een uitdaging worden om te bepalen welke accommodaties onder het segment ‘camping’ vallen. Er zijn afgelopen jaren veel hybride vormen ontstaan, zoals het luxe glamping of natuurhuisjes; en wat doet men met de grote stacaravans?
  • In Amsterdam ontstaat een vrij extreme situatie waarin de prijs van een hotelovernachting voor meer dan 50% zal bestaan uit overheidsheffingen. Naast de 21% btw heeft ook de gemeente een verhoging van de toeristenbelasting naar 12% (vanaf 2024) geaccordeerd. Een hotelbedrijf heeft daarnaast ook nog te maken met o.a. loonbelasting, OZB, gemeentelijke lasten, waterschapsbelasting, winstbelasting en diverse kleinere heffingen.
  • Hotelgasten uit het zakelijke segment kunnen de BTW vaak weer aftrekken. De verhoging van de rekening komt daarmee alleen terecht bij vakantiegangers.

Reactie KHN:

“De hotelsector is sinds de Covid-19-pandemie ernstig getroffen en worstelt nog steeds met herstel. Bovendien hebben hoteliers te maken gehad met arbeidstekorten, inflatie en stijgende energiekosten. Een abrupte btw-verhoging naar 21% zal de prijzen voor hotelovernachtingen met 12% doen stijgen, met aanzienlijk verminderde vraag tot gevolg. KHN doet dan ook een klemmend beroep op de Tweede Kamer om kritisch te kijken naar de gevolgen van een mogelijke verhoging, alvorens er besluiten worden genomen die de hotelsector en andere aanverwante sectoren enorm kunnen schaden.

Prijselasticiteit en marges

Hoteliers voorzien dat internationale partijen (die btw niet kunnen verrekenen) en gasten niet bereid zullen zijn om plotseling 12% meer te betalen voor een hotelovernachting. De prijselasticiteit staat nu al dermate onder druk, dat een prijsstijging onvermijdelijk zal leiden tot verminderde vraag naar overnachtingen. Bovendien lopen hoteliers het risico een deel van de verhoging zelf te moeten absorberen, wat de toch al kwetsbare marges verder zal aantasten. Dit kan leiden tot bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en verminderde werkgelegenheid. Hier wordt door de Kamerleden helaas niet bij stil gestaan. Deze mogelijke consequenties worden nu door KHN verder uitgewerkt in een impactanalyse.

Onwenselijke effecten

De btw-tarieven in omringende landen liggen aanzienlijk lager. Een btw-verhoging zal dan ook de concurrentiepositie van de Nederlandse hotelsector in het buitenland schaden, wat nadelig zal zijn voor Nederland als bestemming voor vakanties, vergaderingen en congressen. Dit zal ook gevolgen hebben voor andere sectoren waar (internationale) hotelgasten hun geld uitgeven, zoals horeca, vervoer, luchtvaart, cultuur, musea, retail en meer.

Daarnaast hebben vastgoedinvesteerders in de hotelsector geïnvesteerd op basis van het huidige lage btw-tarief. Het wijzigen hiervan zal hun rendementen aantasten en hun vertrouwen in de overheid schaden, die – vanuit het principe van een betrouwbare overheid – een zorgplicht heeft richting deze investeerders.

Logies moet toegankelijk blijven voor het brede publiek

KHN benadrukt dat horecabezoek en logies toegankelijk moeten blijven voor het brede publiek. Het is maatschappelijk gezien onwenselijk dat een hotelovernachting straks alleen haalbaar is voor de rijken door een geforceerde prijsverhoging van 12%.”

Meer informatie: www.khn.nl

Reactie HISWA-RECRON:

Een verblijf op een vakantiepark moet toegankelijk blijven voor een breed publiek. Een verhoging van 12 procent – van 9 procent naar 21 procent btw – is onbehoorlijk en drijft onnodig de prijs voor een verblijf in eigen land fors op. Door de coronacrisis hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om er op uit te kunnen. Daarnaast is de vakantiemarkt een internationale markt, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse recreatiebedrijven zal verslechteren. De btw-heffingen in omringende landen liggen aanzienlijk lager.

Marges onder druk

De krapte op de arbeidsmarkt, inflatie en hoge energiekosten zetten de marges van de bedrijven al flink onder druk. Met de op hande zijnde btw-verhoging worden recreatiebedrijven onnodig extra geschaad. Het is noodzakelijk dat de Tweede Kamer tegenstemt en op zijn minst een uitvoerig onderzoek gaat doen naar de effecten van btw-verhoging op de vakantieverblijven. HISWA-RECRON heeft daarom een spoedbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, met het verzoek om deze vandaag in behandeling te nemen.

Meer informatie: www.hiswarecron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *