Veel animo voor workation onder werkende Nederlanders

Meer dan 30% van werkend Nederland heeft behoefte aan een ‘workation’, waarbij werk en vakantie wordt gecombineerd. Dit blijkt uit een trendonderzoek van Centraal Beheer onder 2.000 werkende Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo2. Vooral onder jongeren is de animo groot: maar liefst 41% van hen heeft interesse in een workation.

“Bij een workation neem je je werk mee naar een vakantiebestemming en combineer je werkverplichtingen met ontspanning en recreatie. In plaats van volledig los te komen van je werk, zoals bij een traditionele vakantie, blijf je tijdens een workation productief werken. En dat terwijl je je op een grote afstand van je werk bevindt”, aldus Martine Bolhuis, business partner werkgeverschap bij Centraal Beheer. Meer dan dertig procent van de ondervraagden ziet het werken vanuit een andere locatie dan kantoor of thuis wel zitten. “Sinds de coronapandemie is thuiswerken normaler geworden. Met hybride als meer gangbare optie, nemen ook de kansen toe voor werknemers om vanuit een ander land te werken, ofwel op workation te gaan. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die werknemers deze mogelijkheid bieden. Het is echter geen recht. Het laten slagen van een workation vraagt wel wat, zowel van de werkgever als van de werknemer”, aldus Bolhuis.

Noodzaak

Bolhuis vervolgt: “Als werkgever is het belangrijk dat je goed aansluit bij de behoefte van werknemers. Wat hebben zij nodig om lekker te kunnen blijven werken? Werken op een andere locatie kan daarbij helpen. We weten dat voor de kantoorbanen, thuiswerken mogelijk is. Workation kun je als thuiswerken beschouwen, maar vraagt toch echt meer van werkgever en werknemer. Het begint altijd bij het gesprek. Waarom kiest een werknemer voor een workation? Wat levert het op? Past het bij de werkzaamheden? Bij de teamontwikkeling? Bij de goede werk-privé balans? Achterhaal als leidinggevende waar de noodzaak ligt. Er kan een andere vraag onder liggen, die wellicht niet door workation maar om iets anders vraagt.”

Bolhuis adviseert werkgevers om uitgangspunten en principes te formuleren. “Wat is voor jou van waarde in samenwerking en de inhoud van je werk? Denk aan commitment, creativiteit, productiviteit en verbinding. Bespreek met je werknemer hoe jullie een workation vanuit de principes kunnen vormgeven. Wellicht past het niet, vanwege de noodzaak tot fysieke ontmoeting in relatie tot creativiteit en samenwerking. Of juist wel, doordat de werknemer door een andere omgeving nieuwe inspiratie op doet. Het vraagt dus om maatwerk. Principes helpen als leidraad om tot een keuze te komen. Ook als je workation onderdeel maakt van de arbeidsvoorwaarden, blijven goede werkafspraken cruciaal. Hoe houd je verbinding met je team en ben je in staat om resultaten te leveren?”

Redenen en duur

Makkelijk ontspanning vinden naast werk (54 %) en het loskomen van de dagelijkse routine (53%) zijn de belangrijkste redenen om op workation te willen. Ook een groot deel denkt beter te kunnen focussen en productiever te werken (28%) in een andere omgeving buitenshuis. Ook wordt een betere balans werk-privé genoemd als argument (34%). Wanneer het aankomt op de duur van de workation, dan kiest de meerderheid voor een tot twee weken (32%), maar ook de groep die meer dan drie weken op afstand wil werken is sterk vertegenwoordigd (29%).

Nieuw talent

“Ik zie de trend dat er steeds vaker werkgevers zijn die een workation aanbieden aan hun medewerkers. Het is een manier om nieuw talent binnen te halen in de krappe arbeidsmarkt, werkgevers spelen hiermee in op de behoefte van vooral jonge werknemers. Steeds meer bedrijven bieden het ook aan voor hun bestaande medewerkers”, aldus Bolhuis.

Praktijk

Zoals ook werkgever RGF Staffing the Netherlands, Jantine Pater, Director People & Culture RGF Staffing the Netherlands vertelt hoe dit in de praktijk werkt: “Als RGF willen we modern en aantrekkelijk werkgever zijn. Uit onze survey arbeidsvoorwaarden bleek dat er grote vraag is naar flexibel werken en dan met name plaats- en tijdonafhankelijk werken. Om de workation in goede banen te leiden, hebben we een aantal uitgangspunten. Zoals maximaal twee weken per jaar binnen Europa, de medewerker zorgt voor goede arbo- en IT-faciliteiten en iemand moet zelfstandig zijn werk kunnen uitoefenen. En de medewerker maakt zelf afspraken met de leidinggevende en met het team over de exacte invulling. In de praktijk zien we steeds meer collega’s gebruik maken van de mogelijkheid en de ervaringen zijn positief, ook van de achterblijvers. Zelf wil ik het ook graag ervaren en ben van plan dit najaar vanuit Florence te gaan werken.”

Bron en meer informatie: https://nieuws.centraalbeheer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *