Twee Groningse musea krijgen kwaliteitsimpuls om te groeien

Museum Nienoord en Streekhistorisch Centrum Stadskanaal gaan hun presentaties uitbreiden en van een kwaliteitsimpuls voorzien. De provincie Groningen draagt aan beide projecten bij met een subsidie van € 125.000.

Nienoord (foto Roel Feringa)

Uit de voorwaarden van de subsidie blijkt dat deze maximaal 50% van de investeringen uitmaken. Dus in beide projecten wordt minstens € 250.000 geïnvesteerd.

De provincie Groningen is niet erg rijkelijk bedeeld met dagattracties. De impuls die wordt gegeven aan beide cultuurhistorische projecten is dan ook een welkome aanvulling op de toeristisch recreatieve infrastructuur van deze provincie.

Rijtuigenloods in Nienoord (foto: Jaap Stienstra)

Museum Nienoord heeft een stevige groeiambitie

De investering in Nienoord wordt gebruikt om de vaste collectie op een interactieve manier te presenteren. Zo is het voor een breder publiek aantrekkelijk om naar het museum te gaan. Nienoord gaat ook een nieuw verhaal opzetten om de bijzondere collectie rijtuigen en sleden tentoon te stellen. In de gemoderniseerde entree (Oranjerie) kan het museum straks op een professionele manier bezoekers ontvangen. Het vernieuwde Nienoord gaat in het najaar van 2024 open. 

In de periode voor corona trok het museum in Nienoord rond de 25.000 bezoekers per jaar. Directeur Geert Pruiksma ziet de investering als mogelijkheid om te groeien: “We hopen met deze ruimtelijke en inhoudelijke vernieuwingen door te groeien naar 40000 en dat ook vast te houden.”

Museum Nienoord herbergt o.a. een van drie meest toonaangevende rijtuigcollecties in Europa, waarvan het de enige niet-vorstelijke is. Hier zie je hoe de boer zijn oogst op de hooiwagen binnenhaalde en in de kerkbrik met zijn familie naar de dienst ging, hoe de dorpsarts in zijn tilbury de dorpelingen bezocht etc.. De investeringplannen hebben betrekking op het depot van het museum. Pruiksma: “Het depot is hier zo ’n jaar of twintig geleden gebouwd en is eigendom van de museumstichting. Dat gebouw willen we vernieuwen, van veredelde opslagruimte naar een prikkelend bezoekerscentrum, de schatkamer van rijtuigminnend Nederland.”

In Nienoord begint zich een aardig recreatief cluster te ontwikkelen. Naast het museum bevind zich Familiepark Landgoed Nienoord noemt. Op het landgoed zijn o.a. een landgoedboerderij met verschillende oude dierenrassen, en een streekproductenmarkt te vinden.

Meer informatie: www.museumnienoord.nl

Verhuizing Streekhistorisch Centrum 

Het tweede project heeft betrekking op het Streekhistorisch museum in Stadskanaal. Dit Streekhistorisch Centrum verhuist in het voorjaar van 2024 naar een centraal gelegen locatie in de stad en gaat nauw samenwerken met de bibliotheek. In het nieuwe centrum komt de nadruk te liggen op educatie en participatie. Het centrum gaat zich richten op jongeren en veel samenwerken met onderwijsinstellingen. Het is een plek waar het verhaal van de streek wordt verteld, waar de vaste collectie te zien is en waar het documentatiecentrum beter toegankelijk is dan op de huidige locatie. 

Meer informatie; www.streekhistorischcentrum.nl

Regeling vernieuwing vaste presentatie erfgoed

Musea en erfgoedinstellingen in Groningen kunnen via de regeling ‘Vernieuwing vaste presentatie erfgoed‘ subsidie krijgen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen. Door bijvoorbeeld te digitaliseren kunnen musea beter zichtbaar maken wat de provincie Groningen aan cultuur te bieden heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *