Toeristische samenwerking Gelderland snel weer op de rit

Het gaat niet goed met het toerisme in Gelderland. Het aantal overnachtingen in de verblijfsrecreatie nam sinds 2000 met ruim 12% af tot 6.648.000 in 2011 (cbs) Afgelopen periode werden diverse samenwerkingsverbanden in de regio opgeheven (o.a. GOBT en toerisme in de Achterhoek). De regionale bureaus voor toerisme willen, in samenwerking met de toeristische bedrijven, snel weer een effectief samenwerkingsverband opzetten dat met nieuwe energie de promotie van Gelderland oppakt.

Gelderland is op dit moment toeristisch opgedeeld in vier regio’s: Veluwe, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen en Rivierenland.

Wat is nieuw?
Jurriaan de Mol, van RBT KAN (knooppunt Arnhem Nijmegen), is een van de voortrekkers van de hernieuwde samenwerking. We vragen hem naar het verschil met de eerdere samenwerkingsvormen. De Mol: “Dit initiatief is niet van bovenaf gepland, maar komt vanuit de ondernemers. Zij zien het belang van samenwerking in de regio en willen snel een effectieve regiopromotie opzetten. Vanuit RBT KAN werken wij al veel samen met het Veluws Bureau voor Toerisme, dus dat biedt al een basis voor de backoffice. Via het Vrijetijdshuis Gelderland zitten alle Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT) al regelmatig samen aan tafel.”

Gelderland of de regio’s?
Zijn de merknamen van de toeristische regio’s (Veluwe, Achterhoek, Nijmegen en Arnhem) niet veel sterker dan de naam van ‘Gelderland’? De Mol: “Ons idee is om de sterke merken van de regio’s te koppelen met Gelderland. We willen daarvoor de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’ gebruiken. De meerwaarde zit vooral in co-branden en bezoekers aan elkaar doorverwijzen. De campagne biedt ook kansen om themagericht samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van wijn(streek), culinair en historie.”

Wie gaat dat betalen?
Het huidige marketingbudget bij RBT-KAN komt al voor 2/3 vanuit het bedrijfsleven. Voor een samenwerking met nieuwe energie is er al een basisbudget dat voor 50% door de overheid en 50% door bedrijven wordt samengebracht. Bij meer financiën kunnen ook meer activiteiten worden opgezet.

Productontwikkeling Rivierenland; Betuwse FruitBuit kersentocht

Kritische kanttekening
Richard de Bruin, directeur van RBT Rivierenland, plaatst kanttekeningen bij de nieuwe aanpak: “We werken op dit moment al samen binnen het project ‘Gelderland levert je mooie streken’. Met de marketing van Gelderland is volgens mij weinig mis. Ik zie eerder problemen bij de aansluiting van vraag en aanbod. Bieden we nog wel het product waar de hedendaagse consument om vraagt. In Rivierenland kiezen we daarom voor een logische volgorde, die ook voor heel Gelderland goed zal werken:
1. Kennis – zorg dat het bedrijfsleven gevoed wordt met de wensen van de consument
2. Ontwikkeling – zorg dat je het palet aan producten aanvult met de onderdelen die de bezoekers nog missen
3. Marketing – Maak je regio en de mogelijkheden breed bekend bij een gericht publiek. Gebruik daarbij de kennis uit onderdeel 1.
Als de toeristische bedrijven in de regio gezond zijn, dan is het veel makkelijker om draagvlak te krijgen voor gezamenlijke en duurzame promotie.

Bedrijfsleven wil daadkracht zien
Landal GreenParks heeft met 9 parken in de provincie een groot belang bij goede promotie. De Landal parken in Gelderland dragen jaarlijks samen zo’n 2 miljoen af aan toeristenbelasting. Bas Hoogland, commercieel directeur van Landal heeft dan ook een duidelijke boodschap: “Gelderland heeft heel hard behoefte aan een sterke centrale promotieclub die al in 2013 laat zien waar Gelderland voor staat. Vier regionale bureaus in één provincie is volgens mij een doodlopende weg. Je moet juist veel meer de krachten bundelen. Dat is het verschil tussen vier speurders of één opvallende paginagrote advertentie. Op deze manier kun je de benodigde expertise veel meer bundelen. Bij Landal hebben we ook niet voor elk park een eigen online afdeling. Die kennis moet je juist centraal samen gebruiken. Het bedrijfsleven wil daadkracht zien en die wens pik ik ook op bij gesprekken met gemeenten. Niet nog meer onderzoekjes, maar nu inzetten op bekendheid.”

Op het aanbod in Gelderland heeft Hoogland weinig aan te merken: “Dit is de provincie met de meeste attracties in heel Nederland en er liggen inmiddels meer dan voldoende fietspaden. Het is, net als in andere regio’s wel nodig om continu te blijven vernieuwen. Wat dat betreft heeft Gelderland een iets te oubollig imago. Waarom geen Oeral-achtig evenement op de Veluwe?”
Landal GreenParks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *