Toerisme Vlaanderen presenteert: Trendrapport Toerisme 2021

Dit rapport biedt een breed overzicht van de vele trends die het toerisme beïnvloeden. De trends worden vrij beknopt omschreven, met o.a. een omschrijving van het effect op de toeristische sector.

Toerisme Vlaanderen heeft dit rapport laten opstellen door veranderingspsycholoog en trendanalist Herman Konings (Pocket Marketing/nXt) op basis van de studie Megatrends 20’s.

Voor dit rapport hebben Toerisme Vlaanderen en trendanalist Herman Konings tien megatrends geselecteerd die een bijzondere impact hebben op de toeristische sector. Sommige zijn wereldwijd, andere doen zich vooral voor in het Westen. Ieder hoofdstuk begint met een korte uitleg over de megatrend. Daarna volgen enkele macrotrends die onder die megatrend passen. Bij elk daarvan hoort een definitie, een inschatting van de gevolgen voor de toeristische sector, een recent voorbeeld uit de toeristische praktijk en een korte evaluatie van de impact van de coronacrisis. Omdat het rapport focust op brede maatschappelijke ontwikkelingen komen meso- en microtrends niet apart aan bod.

Enkele opvallende trends, die wij nog weinig of niet tegen kwamen in relatie met de toeristisch recreatieve sector:

 • Resonantie – speelt in op authentieke ervaringen
 • Vloeibare identiteit; je identiteit kan varieren met de context
 • Diversiteit – aandacht en respect voor de verschillen tussen mensen
 • De derde feministische golf
 • Progresieve ouders
 • Introspectrum – Veel mensen hunkeren daarom naar mentale rust, naar tijd voor introspectie.
 • Veerkracht – omgaan met stress
 • Edutainment
 • Deelmobiliteit
 • Yoghurt Cities – met een actieve cultuur
 • Progressive Province
 • LATTE – waarden – Lokaal (geproduceerd), Authentiek, Traceerbaar, Trouwhartig en Ethisch
 • Sociale economie – niet alleen geld is belangrijk
 • Start-up culture

Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *