Toerisme & recreatie groeit met 2,1% in Rivierenland

Met ruim 161 miljoen euro aan bestedingen en 2200 FTE is de vrijetijdseconomie voor Rivierenland een belangrijke en economisch aantrekkelijke sector. Zo blijkt uit de door RBT Rivierenland uitgevoerde Monitor Vrijetijdseconomie.

In 2011 trok Rivierenland bijna 5 miljoen dagtoeristische bezoeken (excl. zakelijk bezoek) en meer dan 600.000 overnachtingen. Deze dagtoeristen hebben gezamenlijk meer dan 102 miljoen euro uitgegeven. De verblijfsgasten zijn goed voor ruim 59 miljoen euro. Hieruit blijkt dat de dagrecreatieve sector op dit moment van groter economisch belang is voor Rivierenland dan de verblijfsrecreatie. Binnen de dagrecreatie zijn vooral uitgaan en route gebonden recreatie goed voor een groot deel van de bestedingen. Bij het verblijfstoerisme zien we het belang van de hotel- en campingsector. De cijfers ten aanzien van werkgelegenheid zijn een afgeleide van de bestedingen en laten zien dat uitgaan en recreatief winkelen de meeste werkgelegenheid opleveren met respectievelijk 460 en 275 FTE.

De toeristische en recreatieve activiteiten in Rivierenland genereerden in 2011 € 161,3 miljoen aan bestedingen. Ten opzichte van 2009 is dat een groei van 2,1%. Deze groei is het directe gevolg van een volume-effect binnen het dagtoerisme: een toename in het aantal dagbezoeken. De werkgelegenheid die voortkomt uit toerisme en recreatie bedraagt 2.196 FTE (2.900-3.300 banen). Ten opzichte van 2009 is sprake van een lichte daling in de werkgelegenheid met 1,3%.

Net als in 2009 is het economische belang van het dagtoerisme aanzienlijk groter dan het verblijfstoerisme met € 102 miljoen tegenover € 59 miljoen. Dit verschil is sinds 2009 groter geworden, door een daling van de bestedingen in verblijfstoerisme en een stijging van de bestedingen in dagtoerisme.

Op basis van de resultaten van de analyse over 2011 in vergelijking met 2009 kunnen een aantal kansen worden gesignaleerd gericht op het vergroten van het economisch belang van de vrijetijdseconomie.

Het toeristisch aanbod in Rivierenland is sterk weersafhankelijk. Zo is er op dit moment duidelijk sprake van een hoog- en een laagseizoen. Kansrijk is het dan ook om in te zetten op seizoensverlenging door minder weersafhankelijk aanbod te ontwikkelen. Voor verblijfstoerisme gaat het dan om hotels en bungalows, voor dagtoerisme zijn er kansen voor een jaarrond toegankelijke attractie. Naast ontwikkeling kan ook meer onderlinge samenwerking en clustering leiden tot een hogere productiviteit in de sector.

De monitor vrijetijdseconomie is uitgevoerd in opdracht van Regio Rivierenland door Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en is mede gefinancierd door de Provincie Gelderland.

Meer informatie: www.rivierenland.biz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *