Symposium over de (verstoorde) balans tussen recreatie en natuur

Steeds meer mensen recreëren in de natuur. Mogelijk neemt het draagvlak voor natuur daardoor toe en ervaren meer mensen de positieve gezondheidseffecten van het buiten zijn. Maar door die toenemende recreatiedruk komt de in ons land al zo kwetsbare natuur ook steeds verder onder druk te staan.

Dit thema staat centraal op het Heimans en Thijssesymposium 2022 op zaterdagmiddag 1 oktober: hoe wegen we het toenemende recreatieve gebruik van de natuur af tegen de negatieve effecten die dit ook met zich mee brengt? In het symposium wordt het thema van vele kanten belicht, inclusief mogelijke oplossingen. Hopelijk biedt dit stof tot nadenken over dit zo belangrijke onderwerp.

90% van de recreanten stoort zich aan andere recreanten in de natuur

Recreatie veroorzaakt op grote schaal ergernis bij natuurliefhebbers. 86% is het (zeer) eens met de stelling ‘Ik erger mij regelmatig aan recreanten die natuur verstoren.’ Overigens geeft 30% aan dat zij zelf ook wel eens natuur verstoren bij het recreëren. We komen ook steeds meer recreanten tegen in de natuur: 91% ervaart dat de recreatie in natuurgebieden is toegenomen in de afgelopen 10 jaar. Al die mensen veroorzaken naast de verstoring met hun aanwezigheid ook verstoring via afval. 86% geeft aan dat ze te veel zwerfafval in de natuur zien. (bron: Nature Today)

Het symposium wordt geïnitieerd vanuit een natuurorganisatie. De Heimans en Thijsestichting nodigt ook ondernemende partijen uit om deel te nemen.

Meer informatie en aanmelden: www.heimansenthijssestichting.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *