Stormachtige ontwikkeling Calesthentics sport en parken in Nederland

Calisthenics is een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Het is een sport die veelal in een buitenomgeving wordt beoefend; ook recreatief. Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen ontwikkelt de Nederlandse Calisthenicsbond (NLCB) een keurmerk voor calisthenics parken.

Calisthenics in opmars

Calisthenics is een trainingsvorm waarbij je het eigen lichaamsgewicht als weerstand gebruikt. De sport – een mengelmoes van gymnastiek, yoga en acrobatiek – wint mede door sociale media snel aan populariteit. Voorbeelden van bekende oefeningen zijn pull-ups en push-ups of de spectaculaire human flag. Vanwege de laagdrempeligheid en veelzijdigheid van de sport neemt het aantal Nederlandse beoefenaars toe, dat ook in de openbare ruimte steeds meer calisthenics parken aanwezig zijn om te sporten en bewegen. Op dit moment telt Nederland meer dan 300 calisthenics parken, waar jaarlijks gemiddeld 50 nieuwe bijkomen. De parken zijn vrij toegankelijk en herkenbaar aan de verzameling van robuuste stangen en rekken waarop allerlei calisthenics oefeningen kunnen worden getraind.

Calisthenics kan zo uitdagend gemaakt worden als men zelf wilt. Met name bij gebruik door gevorderde beoefenaars kan er veel van de toestellen worden gevraagd. Vanwege de veelvoud aan oefeningen en bewegingen, waarbij soms atletische manoeuvres tot meer dan 3 meter hoogte boven de grond worden uitgevoerd, is het van belang dat er met bijkomende veiligheidsaspecten rekening wordt gehouden. Het gebruik van kwalitatief materiaal en het monitoren van de status is voor de veiligheid dan ook erg belangrijk. Omdat calisthenics een nog relatief jonge sport is, bestaan er nog geen richtlijnen en afspraken voor het ontwerp en de inrichting van dit soort accommodaties. De NLCB roept daarom een keurmerk in het leven dat de kwaliteit en veiligheid waarborgt.

Keurmerk voor kwaliteit  en veiligheid

Het keurmerk stelt voorwaarden op voor een veilig ontwerp en inrichting van een calisthenics park. Daarbij maken we onderscheid in verschillende categorieën. De eisen zullen samenhangen met het doel van het park. Een high-end (top)sport park moet aan andere voorwaarden voldoen dan een recreatief park. Om in aanmerking te komen voor een keurmerk doorloopt een inrichting een keuringsprotocol bestaande uit o.a. een ontwerpbeoordeling, technische audit en ingebruiknamekeuring. Een speciale NLCB keuringscommissie houdt toezicht op dit proces. Parken die aan alle voorwaarden voldoen, mogen het keurmerk voeren en worden toegevoegd aan het landelijk overzicht accommodaties met keurmerk dat op de website van NLCB wordt bijgehouden.

Vanaf najaar 2021

Het keurmerk voor calisthenics parken wordt ontwikkeld en beheerd door de NLCB en is met name bedoeld voor fabrikanten, leveranciers, ontwerpers, beheerders van outdoor sportlocaties, gemeenten en andere opdrachtgevers van calisthenics inrichtingen. Daarnaast fungeert het keurmerk als een herkenbaar middel naar gebruikers toe dat aangeeft dat er sprake is van een accommodatie waar veilig gesport kan worden.

Het keurmerk voor calisthenics parken is vanaf 1 september 2021 beschikbaar.

Bron en meer informatie: www.calisthenicsbond.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *