Stijging binnenlandse vakantiebestedingen verwacht door hogere prijzen accommodaties en horeca

Met een oplopend aantal coronabesmettingen, in heel Europa, valt de buitenlandse zomervakantie voor een aantal vakantiegangers dit jaar mogelijk alsnog in het water. Drie op de tien vakantiegangers verwacht deze zomer nog buiten Nederland op vakantie te kunnen. In juni gold dat nog voor vier op de tien. Dit blijkt uit de ING Vraag van Vandaag.

Landal Lommerbergen (foto: Landal)

Mocht Nederland vandaag op code rood gaan dan lijkt dat voor een meerderheid van de Nederlandse vakantiegangers geen nadelige gevolgen te hebben omdat zij sowieso kiezen voor een binnenlandse vakantie. Naar verwachting naderen de binnenlandse zomervakantie-uitgaven dit jaar het niveau van 2019. Dit komt onder meer door prijsstijgingen voor accommodaties en in de horeca.

Helft van de consumenten gaat op zomervakantie

Hoewel de vooruitzichten in juni gunstiger leken dan een jaar geleden, ligt het aantal Nederlanders dat aangeeft dit jaar met zomervakantie te gaan met 53% op hetzelfde niveau als vorig jaar. In 2020 gingen 9 miljoen consumenten op zomervakantie, dat is 54% van de Nederlandse bevolking. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn dit er wel drie miljoen minder. Dit betekent dat bijna de helft van de consumenten derhalve niet op zomervakantie gaat. Waarschijnlijk is voor een deel van deze consumenten de onzekerheid rondom de ontwikkelingen van het coronavirus nog te groot. Bovendien gelden er voor veel landen buiten Europa nog altijd strikte inreisbeperkingen.

Meerderheid kiest voor een Nederlandse vakantie

Vier op de tien vakantiegangers wil deze zomer buiten Nederland op vakantie. Dit zijn er iets meer dan vorig jaar. In 2020 verwachtte slechts één op de vijf consumenten daadwerkelijk naar het buitenland af te kunnen reizen. Dit jaar zijn consumenten positiever gestemd, al is de stemming in de afgelopen dagen wel enigszins getemperd. In juni verwachtten nog vier op de tien consumenten hun zomervakantie in het buitenland te kunnen vieren. Deze week is dit aantal, waarschijnlijk vanwege een toenemend aantal besmettingen en een grotere kans op code rood voor Nederland, gedaald naar drie op de tien consumenten.

Meer binnenlandse dan buitenlandse vakanties

Al jarenlang ligt het aantal buitenlandse vakanties hoger dan het aantal vakanties in Nederland zelf. Vorig jaar koos 59% van de vakantiegangers, onder meer vanwege alle onzekerheden en reisbeperkingen door het coronavirus, voor een vakantie in eigen land. Daardoor waren er in 2020 voor het eerst in lange tijd meer binnenlandse dan buitenlandse vakanties. Het totale aantal zomervakanties nam met 37% af. Vooral het aantal buitenlandse vakanties nam sterk af, terwijl de daling in binnenlandse vakanties beperkt bleef.

Zomervakantiebudget 18% hoger in 2021

Hoewel het percentage consumenten dat dit jaar op zomervakantie gaat vrijwel gelijk is aan vorig jaar, liggen de zomervakantie-uitgaven dit jaar naar verwachting rond de 4 miljard euro, circa 18% hoger dan in 2020. De hogere uitgaven dit jaar zijn met name toe te schrijven aan de binnenlandse vakanties. In 2020 krompen de totale uitgaven aan de zomervakantie met 75%, van 14 miljard euro in 2019 naar 3,4 miljard euro in 2020. Deze relatief grote daling kwam met name doordat het aantal buitenlandse zomervakanties vorig jaar fors afnam. In het algemeen zijn buitenlandse vakanties duurder dan binnenlandse vakanties.

Binnenlands reisbudget nadert niveau van 2019

Vorig jaar lag het reisbudget voor een binnenlandse zomervakantie gemiddeld 20% lager dan in 2019. “De grootste kostenpost was accommodatie, onder meer door hogere prijzen vanwege een grote vraag en een langere vakantieduur”, stelt Katinka Jongkind sectoreconoom Leisure bij ING Research. “Gezien de wederom sterke vraag naar binnenlandse accommodaties is de verwachting dat de prijs hiervan deze zomer verder stijgt. Zeker als een deel van de vakantiegangers door alle onzekerheden op het laatste moment alsnog besluit in Nederland op vakantie te gaan in plaats van het buitenland. Dankzij de economische groei, de daling van de werkloosheid en hogere prijzen zullen de bestedingen in de horeca naar verwachting hoger liggen dan vorig jaar. Daarmee nadert het vakantiebudget voor een binnenlandse zomervakantie dit jaar het niveau van 2019.”

Lichte stijging buitenlands reisbudget

Dit geldt nog niet voor de buitenlandse vakantie-uitgaven. Het buitenlandse reisbudget ligt deze zomer naar verwachting slechts licht hoger ten opzichte van 2020, met name door hogere horeca-uitgaven. Gemiddeld genomen zijn de vakantiebestedingen in het buitenland hoger dan voor een binnenlandse reis. Dit komt doordat de buitenlandse reisduur veelal langer is en de vervoerskosten doorgaans hoger zijn. Evenals in 2020 stijgen de vervoerskosten, na accommodaties de grootste kostenpost, ook dit jaar nog nauwelijks doordat veel vakantiegangers vanwege de onzekerheid bij voorkeur met de auto in plaats van het vliegtuig op vakantie gaan in Europa.

Bron en meer informatie: ING sector Leisure

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *