Startbijeenkomst voor nieuwe impuls toeristisch Drenthe

Branchevreemd innoveren, inspelen op de vergrijzing/50+ doelgroep, online kansen, Go China-effect voor MKB in Assen, ambitieus ondernemen. Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de startbijeenkomst Vrijetijdseconomie, die de provincie organiseerde op 16 maart. Voor de ruim 80 deelnemers aan de bijeenkomst is het duidelijk: vrije tijd biedt kansen voor Drenthe!

De startbijeenkomst maakt deel uit van het Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015, een uitvoeringsprogramma ter versterking van de Drentse economie. Het doel van deze KEI-bijeenkomst was de partners in de vrijetijdssector bij elkaar te brengen, ze met elkaar in gesprek te laten gaan, te inspireren en in actie te laten komen. Het was een geslaagde en inspirerende middag.

De vrijetijdssector in Drenthe is groot en kan nog veel groter worden. Daarom investeert de provincie Drenthe in natuur en landschap, in ondernemerschap en innovatie. Drenthe nog aantrekkelijker maken en houden, door in te spelen op veranderende consumententrends, vormt een uitdaging voor de komende jaren. Deze ambitie kan de provincie natuurlijk niet alleen vervullen. Daarvoor zijn actieve en innovatieve ondernemers nodig die kansen zien en kansen grijpen.

Meer informatie: www.provincie-drenthe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *