Staatssecretaris Bleker in gesprek met partijen uit recreatie en toerisme

Op 23 juni vindt er in de tweede kamer een hoorzitting plaats over de gastvrijheidseconomie in Nederland. Staatssecretaris Bleker kondigde onlangs forse bezuinigingen aan op o.a. Holland Promotie. In een brief gaf Bleker al een toelichting op vragen vanuit de sector. Hier onder staan enkele onderdelen uit de bief genoemd:

De hoofdlijnen van het beleid van Bleker t.a.v. recreatie en toerisme:
• meer ruimte voor ondernemers
• een gerichte Holland Promotie met minder Rijksfinanciering
• meer ruimte op decentraal niveau voor toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling

Recreatie behoort niet tot de 9 topsectoren die de regering heeft benoemd.
Bleker: “Zoals Gastvrij Nederland stelt, is de sector daardoor randvoorwaardelijk voor de negen topsectoren, die het kabinet ondersteunt vanuit het nieuwe bedrijfslevenbeleid. Kenniswerkers uit binnen- en buitenland stellen per slot van rekening hoge eisen aan de kwaliteit van hun omgeving. Ons land is, ook vanuit een breder economisch perspectief, gebaat bij een goed toeristisch imago.”

Meer focus in de Holland Promotie
“Met de nieuwe Rijksbijdrage van 5,8 miljoen euro (terug van 16,6 miljoen) is het NBTC in staat om een compacte, gerichte organisatie in stand te houden voor de internationale marketing en congreswerving van Nederland. Ik stel mij voor dat het NBTC zich met de nieuwe Rijksbijdrage sterker gaat richten op de belangrijkste toeristische herkomstmarkten (zoals België en Duitsland) en bezoekerssegmenten (zoals stedenbezoekers en zakelijke bezoekers). Het NBTC werkt op dit moment aan een Strategisch Marketingplan voor 2012 – 2015. Uiterlijk eind dit jaar wil ik op basis daarvan nieuwe prestatieafspraken met het NBTC vastleggen.”

Conclusie van de brief
“De gastvrijheidseconomie is een belangrijke economische sector. In deze brief heb ik u toegelicht hoe ik deze sector gericht zal ondersteunen. Daarvoor zet ik in op de drie geschetste lijnen: meer ruimte voor ondernemers, een gerichte Holland Promotie met minder Rijksfinanciering en meer ruimte op decentraal niveau voor toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling.”

De hele brief met toelichting en beantwoording van specifieke vragen is te lezen op de website van de HISWA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *