Sportvissen gegroeid in coronajaren; zelfs meer vispassen aan buitenlanders verkocht

Sportvisserij Nederland meldt dat het aantal verkochte vispassen in 2021 opnieuw is gestegen naar 658.431. Dat is een stijging van 2,1% ten opzichte van 2020, wat vanwege de uitbraak van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar was.

Opvallende groei van buitenlandse belangstelling

Ondanks de onzekerheid rond het coronavirus steeg het aantal buitenlandse VISpashouders in 2021 naar een nieuw record: 84.251. Dat is een lichte groei van 1.5% ten opzichte van 2020 (83.043) en vormt een belangrijke andere pijler van het Fishing in Holland-project. Dit is bovendien tegen de algemene trend van het inkomend toerisme naar Nederland, dat vanwege corona in 2020 met 64% afnam t.o.v. 2019. De prognoses van het NBTC voorspellen voor 2021 een verdere daling van 26% t.o.v. het niveau van 2020. 

Woordvoerder Robert de wilt van sportvisserij Nederland voorziet dat de magische grens van 100.000 buitenlandse vissers in de praktijk al bereikt is: “Het totaal aantal buitenlandse sportvissers dat in 2021 Nederland bezocht ligt in de praktijk boven de 100.000. Dat komt met name omdat sportvissers niet in alle gevallen de VISpas nodig hebben om in Nederland te mogen vissen – denk o.a. aan zeevissen, commerciële visvijvers, jeugd tot 14 jaar (onder voorwaarden) en de gratis MeeVIStoestemming. De officieel geregistreerde 84.251 buitenlandse leden zijn goed voor een aandeel van 12,91% van het totaal aantal leden van bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen.”

Met 70.466 (83,6%) nemen Duitsers onder de buitenlandse VISpashouders veruit het grootste aandeel voor hun rekening, gevolgd door de Belgen (10.834 > 12,9%) en Fransen (1.150 > 1,4%). De sterke groei in aantal Duitse leden is daarmee gestabiliseerd, ondanks corona.

Tip voor ondernemers: Sportvisserij Nederland heeft haar positie als tweede sport van Nederland (na voetbal) de afgelopen twee jaar verder verstevigd. Ook de internationale websites van Sportvisserij Nederland, gericht op vistoeristen, maken een mooie groei door. Voor slecht € 50 oer jaar kun je jouw visvriendelijke accommodatie aanmelden voor de Fishing in Holland viskaart; een inspiratiekaart voor vistoeristen.


Sportvissen in Nederland is en blijft populair.

De Wilt ziet dat de hengelsport een impuls heeft gekregen door de coronacrisis: “De sportbeoefening in het algemeen had wederom zwaar te lijden onder de beperkingen van de coronacrisis. Dankzij het bijzondere karakter van de hengelsport – een buitensport die je ook individueel kunt beoefenen – kon er het hele jaar recreatief worden gevist.”

Na de unieke en explosieve groei van 17,8% in 2020 – van 547.000 naar 644.000 VISpassen – is het aantal sportvissers in 2021 weer verder gegroeid. Met ruim 13.500 nieuwe geregistreerde leden is de groei wat minder spectaculair dan het jaar ervoor, maar het merendeel van de nieuwe lichting sportvissers uit 2020 is blijven vissen. Dit draagt bij aan de opbouw van een stabiel ledenbestand dat nu 658.431 bij een hengelsportvereniging aangesloten sportvissers omvat.

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *