Rijksoverheid stelt 497 mln beschikbaar voor cultuurinstellingen in periode 2025-2028

De Rijksoverheid wil de cultuursector in Nederland graag stimuleren en stelt voor de periode 2025 – 2028 een bedrag van 497 miljoen beschikbaar via de bis-regeling. Culturele instellingen kunnen van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024 hun aanvraag voor een bis-subsidie indienen. Voor regionale musea geldt een afwijkende deadline: 29 februari 2024.

Foto: Pretwerk @nijntje museum in Utrecht

De culturele basisinfrastructuur (bis) is een vierjarig subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van podiumkunsten, regionale musea en sectorcollecties, beeldende kunst, film, letteren en ontwerp, ontwikkelfunctie en bovensectorale ondersteunende instellingen. Zij dienen hiervoor een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De staatssecretaris maakt bekend welke instellingen deel uitmaken van de nieuwe bis 2025-2028. De Raad voor Cultuur adviseert over de toekenning van subsidies, maar geeft ook adviezen over andere onderwerpen.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verdeling van de subsidies over de diverse deelsectoren.

Meer informatie: www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel/tijdschema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *