Onderzoek naar reisintenties Belgen en diverse Europese landen door Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen onderzocht de reisintenties van Belgen en toeristen uit diverse Europese landen, w.o. Nederland. Alhoewel de behoefte aan een buitenlandse vakantie groeit wil nog altijd een groot deel in eigen land op vakantie. nog een conclusie: Vakanties in de groene ruimte zijn populairder dan stedentrips.

Belgische binnenlandse vakanties

41% van de Belgen geeft aan dat ze door de lockdown hun eigen omgeving meer zijn gaan ontdekken en appreciëren. 34% van de respondenten zegt dat ze in de toekomst meer in eigen land zullen reizen. 80% geeft aan dat ze de komende maanden druk bevolkte plaatsen zullen vermijden. Dat laatste wijst erop dat Belgen zich erg bewust zijn van de risico’s van de pandemie en er ook bij hun reisplannen effectief rekening mee houden. 

De eerste peiling vond plaats tussen 7 en 11 mei, de tweede tussen 22 en 27 mei. In die tussenperiode gingen de musea opnieuw open en vielen er ook beslissingen over de tweedeverblijvers en de zomerkampen. We zien in de resultaten dat deze 2 extra weken en de versoepelingen effectief een impact hadden op het reisgedrag en -intenties van de Belgen. Een deel van de Belgen is door de coronacrisis afgestapt van zijn of haar vakantieplannen en heeft beslist om thuis te blijven. Vier op de vijf Belgen gaf aan dat ze voor de coronacrisis concrete reisplannen hadden voor deze zomer. Begin mei had slechts 44% van de Belgen nog concrete reisplannen voor deze zomer. Bij de tweede peiling is dat terug iets toegenomen, tot 54%.  

20% van de Belgen geeft aan deze zomer meer binnen Vlaanderen te reizen. Er is ook een opvallende verschuiving qua voorkeur voor type reisbestemming. Voor corona droegen kustbestemmingen de voorkeur weg, waar Belgen nu vooral aangeven dat ze naar groene en landelijke omgevingen willen reizen. 

Het onderzoek werpt ook licht op de beweegredenen van de Belgen om hun vakantieplannen bij te stellen. 54% geeft aan dat de onzekerheid over het mogen reizen de doorslaggevende reden was om ofwel thuis te blijven of een andere bestemming te overwegen. Dit wordt op de voet gevolgd door het risico op besmetting (48%). Deze tweede reden springt er vooral uit bij mensen die aangeven thuis te zullen blijven. Als derde reden is de overtuiging dat het omwille van de veiligheidsmaatregelen niet leuk zal zijn op reis (35%).

Meer informatie: Reisintenties van Belgen

Europese vakantiegangers kijken weer over de grens

Net zoals in het najaar van 2020 voerde Toerisme Vlaanderen ook dit jaar onderzoek naar de reisintenties van de Europeanen voor de aankomende zomer. Via een bevraging werden de reisplannen gepeild bij Nederlanders, Fransen, Britten, Duitsers, Noord-Italianen, Spanjaarden (regio Madrid en Catalonië), Zwitsers en Oostenrijkers De belangrijkste conclusie? De reishonger is groot dit jaar. Het aandeel dat zegt niet te zullen reizen varieert van amper 4 procent bij de Italianen tot 19 procent bij de Britten. In de andere bevraagde markten zit dat er ergens tussen. Opvallende cijfers – zeker wanneer de resultaten worden vergeleken met vorig jaar. Toen gaven heel wat Europeanen immers nog aan dat ze in de zomer van 2020 niet zouden reizen. Een vijfde tot zelfs iets meer dan de helft ging niet op vakantie. Ook in vergelijking met 2019 liggen de percentages van de mensen die aangeven niet te zullen reizen in elke markt telkens iets lager. 

Het onderzoek leert ook dat de helft van de bevraagden die aangeeft deze zomer zeker te zullen reizen, wel een aantal belangrijke randvoorwaarden stelt. Zo is de COVID-veiligheid op de bestemming belangrijk, willen ze bij voorkeur al gevaccineerd zijn en moeten de reisrestricties uiteraard minimaal zijn. Zij die aangeven niet te zullen reizen, geven hiervoor het vaakst als reden dat ze vrezen voor de veiligheid of voor het feit dat de coronamaatregelen een optimale reiservaring zullen verhinderen.  

Nog een belangrijk resultaat is dat – net zoals in 2020 – binnenlandse reizen (eventueel in combinatie met een buitenlandse reis) ook deze zomer populair blijven. Zo geeft meer dan 60% van de bevraagden uit de Zuid-Europese landen aan een vakantie in eigen land te overwegen. In de belangrijkste herkomstmarkt (voor België), Nederland, neemt de zin om in eigen land te reizen dan weer duidelijk af. Bovendien geeft 11% van de Nederlanders en 6% van de Fransen aan dat ze een trip naar Vlaanderen overwegen. Die cijfers liggen duidelijk hoger dan in de zomer van 2020. Ook blijkt dat de wagen deze zomer het belangrijkste vervoermiddel wordt voor vakantie. Wat de meest geprefereerde logiesvorm betreft, staan de hotels op de eerste plaats, gevolgd door vakantiewoningen.  

Tot slot toont het onderzoek aan dat ook deze zomer Vakanties in het groen populairder zijn dan stedentrips. Reizigers die voor corona een voorkeur hadden voor steden, maar nu niet meer, geven aan dat volgende elementen een stadsbezoek opnieuw aantrekkelijker kunnen maken: de aanwezigheid van voldoende open ruimtes, minder drukte, een sterke focus op hygiëne en restaurants en cafés die open zijn.  

Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *