Regering laat grote kansen liggen op het terrein van toerisme

In de begroting van Economische Zaken staat een investering ingepland in een meerjarige (2016 – 2019) toeristische promotie van Nederland. Deze is 50% minder dan in de vorige planperiode. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) ziet dit als een gemiste kans. De afgelopen jaren is juist toerisme een crisisbestendige branche gebleken voor Nederland die economische groei en banen heeft opgeleverd. Kampeerboeren van de SVR maken zich vooral zorgen om de budgetvakanties in Nederland.

toeristen in De Keukenhof
toeristen in De Keukenhof

Uit de EZ-begroting:
Het ministerie van Economische Zaken blijft NBTC ondersteunen om Nederland te profileren als dé bestemming voor zakelijk en recreatief toerisme. Leidraad is de nieuwe Holland Branding & Marketing Strategie van NBTC ‘Supporting the known, introducing the new’ in de periode 2016- 2019. EZ zal voor de periode 2016–2019 een meerjarig contract met NBTC afsluiten om het inkomend toerisme te bevorderen. EZ stelt in deze periode budget beschikbaar voor de internationale branding en marketing van Nederland en internationale congreswerving (zo’n 8,5 miljoen euro per jaar). Het budget wordt ingezet op de belangrijkste toeristische herkomstmarkten en doelgroepen. De strategie is erop gericht om internationale bezoekers te spreiden in tijd en ruimte.

50% minder budget
In een reactie begint het NBTC de positieve kanten uit de plannen van EZ te benoemen waaronder het feit dat er voor meerdere jaren zekerheid is over een budget en de inzet van minister Kamp die als ambassadeur van de sector meewerkt aan Holland-promotie en insteekt op co-financiering van meerdere partijen.
Toch worden ook de gemiste kansen in deze begroting benoemd: “We maken we ons zorgen over de wijze waarop en de snelheid waarmee wij invulling kunnen geven aan de strategie ‘Holland 2020: Supporting the known, introducing the new’ om het groeiperspectief te kunnen verzilveren. Dat hebben we ook nadrukkelijk kenbaar gemaakt. Vanaf dit jaar investeert de rijksoverheid maar liefst vijftig procent minder in de branding en marketing van de bestemming ‘Holland’ ten opzichte van de vorige planperiode. Terwijl ons land juist behoefte heeft aan een versterkte publieke en private inzet om richting te kunnen geven aan de groei, waaronder het stimuleren van spreiding in tijd en ruimte. Het vergt continue investeringen in Holland-promotie om onze marktpositie te behouden en te versterken. Om maximaal te kunnen profiteren van de directe en indirecte waarde uit internationaal bezoek en de daarvoor noodzakelijke volledige uitrol van de strategie is additioneel publiek budget nodig van circa 5 miljoen euro op jaarbasis met ingang van de nieuwe subsidieperiode 2016 t/m 2019. Dat wordt vooralsnog niet gehonoreerd.”
Zie ook: Toeristische sector vooral het mikpunt van bezuinigingen

Meer informatie: www.nbtc.nl

Boze (kampeer)boeren
De kampeerboeren van de SVR zijn iets minder genuanceerd in hun mening over de troonrede: “Onbegrijpelijk dat er weer met geen woord over de toeristische sector wordt gerept. Sinds enkele jaren roept de overheid dat zij de toeristische sector wil versterken, maar het blijft bij roepen! Bijna de helft van de Nederlanders brengt zijn vakantie in eigen land door en jaarlijks wordt ons land door 14 miljoen buitenlandse toeristen bezocht. Naar onze mening is dit toch wel degelijk een groep waar aandacht aan moet worden besteed. In diverse gemeenten echter constateren de recreatieondernemers en plaatselijke middenstanders met lede ogen dat het toerisme in Nederland terugloopt. De oorzaak daarvan hebben wij al dikwijls aangegeven, namelijk de willekeurige en o.i. oneerlijke gemeentelijke heffing van toeristenbelasting; een heffing die juist toeristenverjagend werkt. Ondanks al onze oproepen aan de overheid om de lokale overheden een halt toe te roepen en deze belasting te herzien, werden de tarieven in 2015 in diverse gemeenten zelfs sterk verhoogd! Geen wonder dat gesproken wordt van diefstal.”

Meer informatie: www.svr.nl

Voor meer reacties: #Troonrede2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *