Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

De provincie Gelderland heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. De provincie zoekt de balans tussen natuur en recreatie. In samenwerking met terreineigenaren, natuurorganisaties en gemeenten is dit plan tot stand gekomen.

Met de constructieve input van tal van bewoners, recreanten en ondernemers op de Veluwe, ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. De zienswijzen laten regelmatig een spanning zien tussen natuur en recreatief gebruik van de Veluwe. Er zijn indieners die zich zorgen maken over toekomstige recreatiemogelijkheden terwijl anderen vinden dat het plan juist niet ver genoeg gaat in natuurbescherming. Alle indieners zullen (persoonlijk) een antwoord ontvangen. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet in beton gegoten. De komende jaren worden naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Fijn dat Gelderland concreet met zoneringsplan aan de slag kan gaan. De natuur verdient het. En de recreant ook. Er ligt nu een breed gedragen zoneringsplan. Ik wil iedereen die daar goed aan heeft willen bijdragen, nogmaals hartelijk bedanken. Het is een andere omgang met de Veluwe. Noodzakelijk, maar wel met een mooi perspectief.” 

Natuur staat onder druk

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. En onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige, Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Gelderland werkt met heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Daarom worden herstelprogramma’s uitgewerkt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. 

Maatregelen

Nu het Recreatiezoneringsplan is vastgesteld, kunnen de daarin beschreven maatregelen worden uitgevoerd. Veel daarvan zijn zogeheten in instandhoudingsmaatregelen, gericht op natuurbescherming. Ook zal er worden geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recreanten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en (nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsbare natuurgebied vervangen.   

Bron en meer informatie: www.gelderland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *