Rabobank onderzoekt extra opbrengsten horeca tijdens feestdagen

Uit een analyse van de Rabobank blijkt dat Koningsdag de feestdag is met het grootste positieve effect op de weekomzet in de horeca. De weekomzet ligt dan gemiddeld 21 procent hoger dan in de andere weken van het jaar, rekening houdend met andere variabelen in het model.

Koningsdag in Amsterdam

Ook in de week van eerste en tweede pinksterdag (respectievelijk 12 en 7 procent), Bevrijdingsdag (10 procent), Hemelvaart (7 procent) en tweede paasdag (6 procent) is de weekomzet in de horeca hoger. In de week van Goede Vrijdag en eerste paasdag is de omzet in de horeca juist lager (-10 procent).

Het effect van een feestdag op de economie en brede welvaart

Bovenstaande analyse laat zien dat de horeca baat heeft bij officiële feestdagen; in de meeste weken met feestdag is de omzet aanzienlijk hoger. Desondanks kent een feestdag op nationaal niveau economisch gezien voornamelijk kosten, omdat veel ondernemingen een dag niet actief zijn. De vraag in dat licht is dan of dat we nationale feestdagen niet beter kunnen afschaffen. Nederland heeft zeven officiële feestdagen. Dit is relatief weinig in vergelijking met andere landen. Zo heeft Frankrijk er tien en Italië elf. Vrije dagen lijken in meerdere academische en beleidsexperimenten, waaronder in IJsland en Nieuw Zeeland, een positief effect te hebben op de productiviteit van werkenden. Daarbij zorgen vrije dagen ook voor een betere gezondheid en werk-privé balans, en voor betere sociale contacten. We werken in Nederland ongeveer 220 dagen per jaar om onze nationale economie draaiende te houden, en slechts zeven dagen per jaar besteden we aan het collectief verbeteren van de andere aspecten van onze brede welvaart. Dat is best efficiënt voor een land in de top tien van landen met de gelukkigste inwoners.

De horeca is in de definitie van Rabobank een breed begrip; naast restaurants en cafés vallen ook campings, hotels en vakantieparken binnen deze categorie. De deelsectoren in F&B zijn in omvang veel groter en wegen daardoor zwaarder mee in dit onderzoek. De onderzoekers hebben geen opsplitsing gemaakt naar deelsectoren.

Redactionele kanttekening Pretwerk.nl

Bron en meer informatie: www.rabobank.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *