PVO Noord-Holland ontwikkelt veiligheids- en hospitality-trainingen voor vakantieparken

Misbruik van vakantieparken voor criminele activiteiten – een vorm van zogeheten ondermijning – is een probleem. Uit onderzoek blijkt dat op deze locaties regelmatig vermogensmisdrijven plaatsvinden, waardoor de veiligheid er onder druk kan komen te staan.

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, ontwikkelt Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland veiligheids- en hospitality-trainingen voor vakantieparken. Medewerkers van elf EuroParcs-vestigingen werken mee aan de primeur.

Uit het onderzoek van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) blijkt dat tussen 2016 en 2020 68 procent van alle vermogensmisdrijven in Noord-Holland plaats vond op vakantieparken. Deze vermogensmisdrijven omvatten onder andere diefstal en inbraak, afpersing en witwassen. Hiernaast is bekend dat er sprake kan zijn van allerlei andere vormen van ondermijnende criminaliteit in de vakantiewoningen, zoals illegale prostitutie, drugslabs, illegale huisvesting van arbeidsmigranten of het onderbrengen van gezochte criminelen. Met trainingen willen de partijen deze problemen beter herkennen en aanpakken.

Primeur

In aanwezigheid van PVO Noord-Holland, Meld Misdaad Anoniem, Hiswa-Recron en de managers van elf EuroParcs-vestigingen in Noord-Holland is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van veiligheids- en hospitality-trainingen voor vakantieparken door PVO Noord-Holland. Personeel van de elf EuroParcs-vestigingen krijgen de primeur en worden de komende maanden als eerste getraind. De pilot is het startpunt voor een bredere aanpak van ondermijning op de honderden vakantieparken en jachthavens in Noord-Holland. “Bij EuroParcs draait alles om de gastbeleving. Een fijn en veilig verblijf voor iedereen is daarbij essentieel”, stelt Teun Jansen, regiomanager Noord-Holland van EuroParcs. “Wij zetten ons zichtbaar en onzichtbaar in om onze klanten en medewerkers te beschermen tegen ondermijning en ander ongewenst gedrag dat op vakantieparken kan voorkomen. Deze trainingen van PVO Noord-Holland zijn welkom en een erg waardevolle aanvulling op onze eigen werkprotocollen en opleidingen. Want samen moeten we dit probleem op alle mogelijke manieren aanpakken.”

Krachten bundelen

“Onze trainingen moeten voor ondernemers net zo ingeburgerd worden als een BHV-training,” aldus Josefien Hofstede, woordvoerder van PVO Noord-Holland. “Noord-Holland telt meer dan 500 vakantieparken en 14.000 vakantiewoningen. Ons doel is om medewerkers van deze parken – zowel intern personeel als mensen die extern in dienst zijn – de gevolgen en risico’s van ondermijning bij te brengen. We willen criminele activiteiten vroegtijdig signaleren. Alle medewerkers moeten daarom weten waar ze op moeten letten en wat ze er op een veilige manier tegen kunnen doen. De samenwerking met Meld Misdaad Anoniem en nu met EuroParcs laat zien dat iedereen in de schakel verantwoordelijkheid neemt en de krachten wil bundelen. In dat kader heeft de provincie Noord-Holland ook aangegeven dat zij de weerbaarheid van vakantieparken belangrijk vindt en het initiatief van PVO Noord-Holland steunt.

De ondermijningstrainingen voor medewerkers en parkmanagers worden ontwikkeld en gegeven door experts van PVO Noord-Holland. Naast trainingen met een preventief karakter kunnen medewerkers en managers van onder andere vakantieparken en jachthavens ook bij PVO Noord-Holland terecht als zij nadelige gevolgen van ondermijning ondervinden. Josefien Hofstede legt uit “Alle medewerkers moeten weten waar ze op moeten letten, wat ze er op een veilige manier tegen kunnen doen en waar ze het (anoniem) kunnen melden”.

De trainingen zijn een aanvulling op de lopende campagne ‘Vakantieparken’ van Meld Misdaad Anoniem (M.). Deze campagne is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Holland en richt zich op onder andere parkmedewerkers en hun gasten. De campagne draagt bij aan het vergroten van de bewustwording, helpt bij het herkennen van misstanden en verlaagd melddrempels. Signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen namelijk veilig en anoniem gemeld worden via M. Ook ondersteunt de provincie gemeenten bij het in kaart brengen van wat er speelt op vakantieparken zodat hier gericht actie op ondernomen kan worden.

De komende weken worden alle vakantieparken in Noord-Holland benaderd voor de trainingen. Parken die zich aan willen sluiten, kunnen contact opnemen met PVO Noord-Holland, via de website www.pvonh.nl. Met Hiswa-Recron wordt na de pilot gekeken of de trainingen kunnen worden aangeboden aan alle bij de organisatie aangesloten vakantieparken in de regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *