Provincie Zuid-Holland geeft extra impuls aan toerisme

De provincie Zuid-Holland stelt op dinsdag 20 juli de subsidieregeling toerisme opnieuw opengesteld. Dit als gevolg van de zeer grote belangstelling tijdens de eerste subsidieregeling toerisme van eind 2020.

De subsidieregeling is bedoeld voor toeristische projecten die bijdragen aan provinciale beleidsopgaven, zoals duurzame mobiliteit, beleven en benutten van erfgoed, en sterke en vitale kernen en steden. Gedeputeerde Staten leggen dit voorstel voor aan Provinciale Staten die in de Statenvergadering van juli het definitieve subsidieplafond zullen vaststellen.

Voorwaarden subsidieregeling

Van 20 juli 2021 tot en met 15 september 2021 is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. De subsidieregeling is wel op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de subsidieregeling 2020, hoewel het doel nog steeds hetzelfde is.  Aanvragers kunnen dit keer tot 50.000 euro subsidie ontvangen en dienen in hun voorstel een duidelijke verbinding met de provinciale beleidsopgaven te maken. Criteria als bovenlokale samenwerking, bewonersparticipatie, het betrekken van de jeugd en het schoonhouden van de omgeving krijgen in de beoordeling extra aandacht.

Meer informatie: www.zuid-holland.nl/loket/subsidies of mail: zuid-holland@pzh.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *