Provincie Zeeland werkt met Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.

Middelburg

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.

Deze tools zijn gekoppeld aan de vrijetijdssector en ingedeeld in vijf categorieën die zijn gekoppeld aan vijf beleidsinstrumenten om met toeristische drukte om te gaan. De rapportage bevat een theoretische verkenning van de begrippen betrokkenheid en burgerparticipatie, een schets van de huidige situatie rondom betrokkenheid in Zeeland en inspiratie en handvatten voor gemeenten om inwoners en bezoekers meer te betrekken bij toeristisch-recreatief beleid. Voor een eenvoudige toepassing in de praktijk is ook een praktische waaier en een overzichtelijke poster ontwikkeld.

Meer informatie: www.kenniscentrumtoerisme.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *