Provincie Noord-Holland ondersteunt ondernemers bij verbetering vakantieparken en campings 

Eigenaren van vakantieparken en campings die locaties willen opknappen en verduurzamen kunnen ondersteuning krijgen van de provincie Noord-Holland. Er is 100.000 euro beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering.

foto door Pretwerk @ camping De Lakens

Campings en vakantieparken in Noord-Holland ontvangen jaarlijks miljoenen gasten. Dat is niet alleen gunstig voor de toeristische sector maar voor de hele Noord-Hollandse economie. De sector verblijfsrecreatie kampt steeds vaker met gebrek aan kwaliteit, veroudering en matige inpassing in de omgeving. Daarnaast lukt het ook niet alle ondernemers om een verduurzamingsslag te maken en bijvoorbeeld ‘van het gas af’ te gaan of circulair te bouwen.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Wij zien dat veel vakantieparken en campings in Noord-Holland behoefte hebben aan ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit. Het aanpakken van plannen om te vernieuwen en te verduurzamen komt niet altijd goed van de grond. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis of heeft het ondernemerschap een duwtje in de rug nodig. De provincie wil bedrijven ondersteunen die actief werk maken van verduurzaming en innovatie binnen hun bedrijf.“

De provincie heeft de subsidieregeling ook in 2021 opengesteld.

Ilse Zaal: “In 2021 hebben wij helaas weinig aanvragen ontvangen. De beperkte interesse lijkt te komen doordat de ondernemers hard getroffen zijn door de maatregelen rond de coronacrisis. De focus van ondernemers lag vooral op kortetermijnaanpassingen om open te kunnen waarbij ze geen tijd en ruimte zagen om te werken aan het verduurzamen en innoveren van hun bedrijf. Ik hoop dat de accommodaties dit jaar weer veel gasten kunnen ontvangen en dat ondernemers weer plannen kunnen maken voor de toekomst.”

Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering. Naast de uitvoeringsregeling heeft de provincie ook 50.000 euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen of kansen of niet weten waar te beginnen. Deze bedrijven kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen van experts op het gebied van bijvoorbeeld financiering, vastgoed of planologie.

Informatie

Meer informatie over de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2022 is binnenkort te vinden op www.noord-holland.nl  (subsidieloket)


Een specialisme van ZKA Fry

ZKA, een van de kennispartners van Pretwerk.nl, heeft veel ervaring met trajecten voor kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven.

ZKA FrY helpt ondernemers in de verblijfsrecreatie te vernieuwen en zo toekomstbestendiger te worden. Dit doen we met een jong team dat zelf opgegroeid is op een recreatiebedrijf of veel ervaring heeft met het werken op een recreatiebedrijf. We worden ondersteund door ervaren adviseurs van ZKA Leisure Consultants.

We geven advies op verschillende manieren. Meestal komen ondernemers heel gericht met een vraagstuk naar ons toe. Dit zijn vaak vraagstukken omtrent bedrijfsplannen, haalbaarheidsonderzoeken, conceptontwikkeling, digitalisering, verduurzaming, of het inspelen op doelgroepen. We komen graag op het bedrijf kijken om zo het beste advies te kunnen geven. Daarbij kunnen we zelfstandig onderzoek doen om inzicht te krijgen in vraagstukken, maar bieden we ook procesbegeleiding waarbij we samen met de ondernemer aan de slag gaan! Ook is het mogelijk om zonder direct vraagstuk naar ons toe te komen. Door een dag mee te lopen op het bedrijf en het doornemen van informatie zoeken we dan naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren en het bedrijf toekomstbestendiger te maken!

Voor vragen of meer informatie, laat het ons gerust weten:

Sasja Vermeulen: 06 8681 9588, of s.vermeulen@zka.nl

Demi Karssen: 06 8688 0900, of d.karssen@zka.nl

= Commerciële toevoeging door ZKA Fry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *