Provincie Noord-Brabant maakt geld vrij voor onderzoek Van Gogh Homeland Expierence

De provincie Noord-Brabant heeft € 200.000,- beschikbaar gemaakt voor een haalbaarheidsstudie naar de Van Gogh Homeland Experience; een attractie met zeven uitzichttorens waar op termijn 400.000 bezoekers verwacht worden. 

Joost Melis, directeur van het Brabantse house of Leisure, en mede initiatiefnemer van dit project: “Het bedrag dat de provincie nu ter beschikking heeft gesteld, waar de regio’s ook bij betrokken zijn, is bedoeld voor het maken van een projectplan, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie voor de Van Gogh Homeland Experience. Voordat dus de realisatie aan de orde is, moeten er nog een aantal stappen worden gezet in de samenwerking met de betrokkenen, zoals overheden, ondernemers, fondsen en organisaties.”

Wat is de Van Gogh Homeland Experience?

Melis: “Van Gogh Homeland Experience bestaat straks uit een netwerk van zeven torens verspreid over Brabant in relatie tot het Van Gogh Nationaal Park en de Van Gogh Erfgoed lokaties in Brabant en daarmee over de vier Brabantse regio’s. De torens bieden elk een vergezicht op de geboortegrond – het Homeland – van Van Gogh. Daarmee vertellen we bijzondere verhalen met de landschappen van Van Gogh als inspiratie. Ze weerspiegelen de couleur locale (schoonheid van het landschap, culinair, gastvrijheid en beleving) van de betreffende regio. Bovendien belichten de torens actuele maatschappelijke thema’s en veranderopgaven waar Brabant de komende decennia voor staat. Het is een concept waar natuur en landschap hand-in-hand gaan met cultuur en leisure. De bedoeling is het ‘gespreid verleiden’ van bezoekers aan en in Brabant.”

Wat is het traject op weg naar realisatie?

Melis: ‘Om tot de uitwerking van deze torens te komen gaan we in gesprek met reeds aangesloten en nieuwe (potentiële) partners, zoals de regio’s, gemeenten, onderwijsinstellingen, natuur en landschapsorganisaties. Met nadruk nodigen we partners uit de leisure en gastvrijheidssector en de kunst en cultuursector uit om mee te denken. In samenspraak met kernpartners als Brabant C, Van Gogh Sites Foudation, Van Gogh National Park, VisitBrabant en Gastvrij Brabant, de Provincie Noord-Brabant en 4 regio’sSamen willen we bouwen aan een ambitieus en kansrijk project met perspectief voor Brabant.
Met de experience richten we ons op bewoners en bezoekers in Brabant waarbij de focus ligt op het bevorderen van kwaliteitsbezoek en de lengte van het verblijf. Daarbij kijken we expliciet naar inpassing en het maximum aantal bezoekers per project.”

Meer informatie: www.houseofleisure.eu/van-gogh-homeland-experience-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *