Provincie Gelderland wil 1700 ha nieuw bos realiseren

De provincie Gelderland wil de komende tien jaar 1700 ha nieuw bos realiseren; voor het grootste deel in bestaande natuurgebieden.

Daarnaast worden er nog eens 1 miljoen bomen aangeplant in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Dat staat in het ‘Uitvoeringsprogramma Bomen en bos’ van de provincie Gelderland, dat vooral gericht is op het verbeteren van de natuurkwaliteit.

De verbosing van de provincie heeft vooral gevolgen voor de verschijningsvorm van de natuur in de provincie. Veel open natuurlijke landschappen worden omgevormd tot bosgebied. Beide verschijningsvormen kennen hun fans onder de recreanten.

In het rapport speelt het recreatief gebruik van het bos geen hele grote rol. (de woorden ‘wandelen’, ‘fietsen’ of ’toerisme’ komen in het hele rapport niet voor.) Onderdelen waar ‘recreatie’ ter sprake komt:

  • “Het nieuwe bos kan ook gebruikt worden om de recreatiedruk op de Veluwe te verlichten.”
  • Landschapsbeleving: “Er komt een pilot om de nieuwe bossen te combineren met windmolens. Hierdoor zijn de windmolens minder zichtbaar in het landschap.”

Natuurbos

Gelderland wil 9000 hectare bossen waar ook houtproductie  plaatsvindt, omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Complete verhaal en meer informatie: Provincie Gelderland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *