Pilotproject duurzame energietransitie bij twee vakantieparken in Epe

Hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie? Het is dé centrale vraag die hoort bij het nieuwe Eper Fieldlab-project dat de komende periode als pilot gaat draaien bij zowel Camping de Wildhoeve in Emst als bij RCN de Jagerstee in Epe.

Ondertekening overeenkomst Fieldlab energietransitie vakantieparken (foto: Joop Luimes)

Dit project waarbij tientallen studenten van hogeschool Saxion onderzoek gaan doen, wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Epe, Cleantech Regio en Programma Vitale Vakantieparken. Afgelopen maandag vond de officiële ondertekening plaats. De aanwezige ondertekenaars vatten het belang kernachtig samen: “In deze pilot gaan we op zoek naar de kansen om de energietransitie ook in de recreatiebranche handen en voeten te geven. We krijgen energie van dit energieproject!”

Handen ineen slaan

De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging, waar iedere inwoner en elk bedrijf de komende periode mee te maken gaat krijgen. De twee vakantieparken Camping de Wildhoeve en RCN de Jagerstee wilden na een uitvraag van de Cleantech Regio graag aan de slag. Samen met gemeente Epe, Cleantech Regio, Vitale Vakantieparken en Saxion Hogeschool ontstond dit pilotproject dat nu zijn officiële startpunt kent. Erik Visser, wethouder economie en arbeidsmarkt, vertelt erover: “We zijn blij dat parken in onze gemeente het belang zien van deze ontwikkeling en dat we de handen ineen hebben kunnen slaan met verschillende partners voor deze pilot. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de twee vakantieparken inzicht krijgen in concrete besparingen en verbeterpunten. Maar anderzijds heeft het Fieldlab een groter doel: regionale kennisontwikkeling. Want dit gaat uiteindelijk ook andere recreatief ondernemers helpen bij de energietransitie.”

Studenten in de pilot

Tientallen studenten van diverse opleidingen nemen deel aan dit onderzoek. “Deze worden begeleid door onderzoekers en lectoren en werken samen aan innovatieve oplossingen om vakantieparken te verduurzamen. Deze zogenaamde hybride leeromgeving waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken geeft energie en inspiratie”, aldus Michiel Flooren lector Regio-ontwikkeling bij hogeschool Saxion”.

Duurzame doelen

Afgelopen maandag zijn de handtekeningen gezet en heeft het duurzame startschot geklonken. De komende periode wordt er geïnventariseerd wat het huidige energieniveau bij de Jagerstee en de Wildhoeve is. In het eerste jaar van dit pilotproject worden er concrete onderdelen in kaart gebracht waar de twee campings aan kunnen gaan werken. Bijvoorbeeld aan veranderingen van energiebronnen en infrastructuur. Of aan energiebesparing door efficiënte apparaten in te zetten en gebouwen beter te isoleren.

‘Duurzaamheidskennis’

Volgens Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken, dient het Fieldlab ook nog een groter en breder doel: “We hopen dat de Saxion-studenten antwoorden vinden op de vragen die Camping de Wildhoeve en RCN de Jagerstee hebben in relatie tot hun eigen energietransitie. Uiteindelijk zal dit voor veel vakantieparken meerwaarde in duurzaamheidskennis gaan opleveren. Sterker: de resultaten van dit Fieldlab-project zijn naast plaatselijk en regionaal, misschien zelfs wel op landelijk niveau te gebruiken.”

Arko van Brakel, directeur Cleantech Regio vult aan: “De overgang naar een energiepositieve bedrijfsvoering raakt ons allemaal. Een duurzame toekomst begint natuurlijk bij het ontdekken van duurzame businessmodellen, die goed zijn voor het klimaat, maar ook bijdragen aan de onderneming. Het is fantastisch dat dit fieldlab een steentje bijdraagt aan deze ontdekkingsreis. Dat studenten van Saxion, als generatie van de toekomst, hierin samen werken met de ondernemers van nu, maakt dit project extra waardevol.”

Bron en meer informatie: Gemeente Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *