Ook recreatiesector denkt mee over nieuwe ‘Agenda Nederland Natuurinclusief’

De Tweede Kamer heeft vorige week de contourenschets ontvangen voor de ‘Agenda Nederland Natuurinclusief’. Het doel van de Agenda is de natuur te verbinden met andere maatschappelijke domeinen, waaronder de vrijetijdseconomie.

foto: Pretwerk @ vakantiepark Efteling Loonse Land

In de contourenschets vinden we ook een bijdrage vanuit de recreatiesector.:

“De gesprekspartners in het domein Vrijetijdseconomie benadrukken dat de natuur en een goede omgang daarmee een belangrijke (economische) drager voor de vrijetijdseconomie zijn. Er is veel enthousiasme voor het thema en er zijn al meerdere plannen en acties opgesteld om meer invulling te geven aan natuurinclusiviteit (o.a. Visiedocument van de sector ‘Perspectief 2030’ en het rapport Waardevol Toerisme van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi)). Partijen als Recron-Hiswa , ANWB, NBTC willen een opschalende rol spelen. De ervaringen tijdens en na de coronaperiode worden gezien als momentum voor vernieuwingen, vooral voor een meer evenwichtige verdeling van bezoekers over Nederland en een gezonde balans in de driehoek toerist-samenleving-leefomgeving.”

uit de Contourenschets Agenda Natuurinclusief

Punten die aan bod komen m.b.t. de vrijtijdseconomie in een natuurinclusieve samenleving:

  • Agenderen van het thema natuurinclusief in de vrijetijdseconomie, zowel landelijk als bij de ondernemers, en ook in opleidingen op alle niveaus en bij consumenten (bewustwording).
  • Coördinatie en regie op de gewenste transitie en aanjagen dat reeds ontwikkelde plannen, trajecten en acties worden uitgevoerd.
  • Aansturen op een meer integraal toeristisch beleid, goed verbonden met beleidsterreinen ruimtelijke ordening, natuur en milieu, cultuur, sport en economie.
  • Stimuleren van een betere spreiding van recreatieve mogelijkheden door aanleg en gebruik van groen ‘dichtbij’ om overdrukte in natuurgebieden te voorkomen en natuur dichterbij mensen te brengen. Uitwerken van dit beleidsuitgangspunt uit de NOVI, inspelend op bewust bestemmingsmanagement.
  • Meer verantwoordelijkheid leggen bij bedrijven, ook buitenlandse investeerders, voor een positieve bijdrage aan het omliggende landschap.

Bron en meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *