Ook partijen uit de recreatiesector sluiten zich aan bij petitie om natuurbeleid uit te voeren

Een coalitie van 64 partijen, voornamelijk uit de hoek van natuurbeheer en bescherming, roept het kabinet op om de belangen van de natuur in Nederland serieus te nemen. Ook drie vertegenwoordigers van recreatieve belangen sluiten zich hier bij aan: De ANWB, Wandelnet en Sportvisserij Nederland.

Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties, namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Ecosystemen onder druk

Op de website van Natuurmonumenten wordt kort uitgelegd waarom er een noodzaak is om maatregelen te nemen: “De natuur in Nederland staat onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons. Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.”

Meer informatie vanuit het natuurperspectief: www.natuurmonumenten.nl

Natuur ook van belang voor recreatieve activiteiten

In de lijst met ‘ondersteuners’ vinden we dus ook drie partijen terug die de belangen van recreanten vertegenwoordigen: De ANWB, Sportvisserij Nederland en Wandelnet. Waarom steunen zij deze oproep in dit lastige dossier?

ANWB: “Wij steunen deze oproep waarin ook in de toekomst ruimte is voor mooie natuurgebieden, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw. De ANWB inspireert en informeert Nederlanders over eropuit gaan en recreëren in eigen land. Dat doen onze leden dichtbij huis en in natuurgebieden. Wij hebben dan ook met elkaar de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de natuur. Wij zien dat de gezondheid en veerkracht van deze natuurgebieden erop achteruitgaat. Dat heeft verschillende oorzaken denk aan verdroging, vermesting of versnippering van natuurgebieden maar ook doordat steeds meer Nederlanders natuurgebieden bezoeken. Dit is sinds de coronapandemie versterkt. Het is van belang dat de natuur in Nederland voor iedereen toegankelijk, robuust en gezond blijft. Daar heeft de ANWB altijd voor gepleit. Alle aangesloten organisaties willen dat het kabinet met de uitvoering van natuur- en milieuherstel zoekt naar oplossingen voor de natuur en bezoekers.”

Sportvisserij Nederand: “Wij gaan voor een gezonde, visrijke en toegankelijke natuur voor onze sportvissers. Vandaar dat wij de oproep, gedaan in een aantal kranten, van harte ondersteunen.”

Van Wandelnet hebben wij nog geen reactie ontvangen. Die plaatsen wij er later bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *