Onthaastingsplekken in grensoverschrijdend Limburg en Vlaams Brabant

Mede dankzij een Interreg bijdrage van bijna 800.000 Euro kunnen de provincies Vlaams Brabant en Nederlands en Belgisch Limburg het project Onthaastingsplekken ontwikkelen. De regio maakt dankbaar gebruik van het vele religieuze erfgoed dat in de provincies te vinden is. Ook kerkbesturen en het Bisdom Roermond zijn als projectpartners betrokken.

Bezinnen in Limburg

In onze huidige hectische samenleving is er steeds meer behoefte aan bezinning en onthaasten in stilte. Stiltemomenten, die vroeger op een natuurlijke manier een plaats hadden in ons leven, moeten we nu opzoeken en bewust inbouwen. Naast deze belangstelling voor spiritualiteit is er ook een merkbare toename van de interesse voor het historisch erfgoed. De combinatie van deze beide interesses biedt nieuwe economische kansen in de vorm van “stiltetoerisme”

De Grensregio Vlaanderen – Nederland is rijk aan historisch erfgoed zoals kloosters, kerken, abdijen, kapellen en kruisen evenals historische tuinen en landschapsparken, begraafplaatsen en kloosterdomeinen. Deze zijn vaak gelegen in stiltegebieden. Het project wil alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in Vlaams Brabant, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg in kaart brengen en toegankelijk maken voor het publiek.

De ontwikkeling van een grensoverschrijdend marketingplan “Onthaasten en Stilteplekken” zal ons aangeven hoe en op welke wijze de onthaastingsplekken opgenomen kunnen worden in het toeristische aanbod. “Naast het ontwikkelen van een website, flyer en brochure zijn we ondertussen al gestart met het ontwikkelen van een drietal grensoverschrijdende fiets – en wandelroutes met als thema: Glasschilderkunst, Devotie en Klooster/Abdijtuinen” vult de projectleider Math Ghijsen aan.

  • Projectverantwoordelijke: Provincie Limburg (NL), afd. CW&Z
  • Projectpartners: Patrimonium vzw Herkenrode; Stad Hasselt; Stichting “ Bezin in Limburg”; Toerisme Vlaams Brabant vzw; Kerkraad Scherpenheuvel; Stad Tienen; Immo Kwaliteitsfonds vzw; Bisdom Roermond; Kerkbestuur parochie H. Petrus Bergen; Societeit van het Goddelijke woord Steyl; Kerkbestuur parochie H. Bernardus Ubachtsberg; Bisschoppelijk Centrum Rolduc, Kerkrade; Stichting Renovatie Kathedraal Roermond; Kerkbestuur Basiliek H. Bartholomeus, Meerssen; Stichting Abdijkerk Thorn; Kerkbestuur OLV Vrouw Troosteres der bedrukten “ Klein Lourdes”, Tienray; Kerkbestuur St. Petrus Banden, Venray; Klooster Redemptoristen, Wittem; Paters Passionisten, Mustergeleen.
  • Totaalbudget: 1.640.288,00 euro met een Interreg-bijdrage van 787.792,50 euro
  • Looptijd: van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2014

Meer informatie: www.grensregio.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *