Online nieuwsmedia blijft groot terwijl bezoek vanuit sociale media sterk daalt

Het online doorverwijzen vanuit sociale media (Facebook/X(Twitter)) naar online nieuwsartikelen vindt steeds minder plaats.

In september hebben nagenoeg 8 miljoen personen in Nederland dagelijks online nieuwsmedia op smartphones, tablets en/of PC/Laptops bezocht (7.902.000 personen van 13 jaar en ouder, 53% bereik). Dit aantal is in de afgelopen jaren licht gestegen terwijl het aandeel personen dat via of gelijktijdig sociale media bezocht (Facebook/(X)Twitter) sterk daalde. In september 2019 lag dit aandeel op 80 procent, in 2021 op driekwart van de Nederlanders (75%) en daalde verder naar twee derde (66%) in september van dit jaar.

Deze daling van het doorverwijzen vanuit sociale media naar online nieuwsmedia vindt onder alle leeftijdsgroepen plaats, hoewel deze onder jongeren het sterkst is. Ondanks de relatief grootste daling van doorverwijzen zien we bij NRC Online wel een stijging in online maandbereik. De minste daling van doorverwijzen zien we bij de FD.nl.

In de Verenigde Staten is een vergelijkbare trend gaande waarin sociale mediabedrijven minder links plaatsen en/of toestaan naar nieuwsmedia.

Relatief gezien bezoeken 49 tot 64-jarigen het meest online nieuwsmedia (64% bereik) terwijl slechts 40 procent van de jongeren dagelijks online nieuwsmedia bezoekt.

Van de vijf grootste online nieuwsmedia heeft AD in september het hoogste maandbereik (8,8 miljoen personen, 59% bereik), terwijl NU.nl door 7,6 miljoen personen wordt bezocht. NOS bereikt met 7,5 miljoen bijna evenveel personen, terwijl RTL Nieuws de sterkste stijging in de afgelopen jaren kent (van 5,2 naar 6,7 miljoen bezoekers). Telegraaf stijgt licht naar 6,2 miljoen personen.

Bron en meer informatie: www.gfk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *