Onderzoek naar druk op Noord-Hollandse natuur- en recreatiegebieden

De provincie Noord-Holland vindt een goede balans tussen natuur en recreatie van groot belang. Dit evenwicht komt door een groeiend aantal inwoners en toeristen in gevaar. Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek dat de provincie liet uitvoeren.

Foto: Pretwerk @ Waterleidingduinen

Uit het onderzoek blijkt dat 2/3 van de toenemende recreatieactiviteiten in de periode 2018 – 2030 afkomstig is uit de regio Amsterdam en Amstelland / Meerlanden. (rapport p. 27)

Enkele conclusies uit het onderzoek:

  • Natuur- en recreatiegebieden worden gewaardeerd met een 7,7. Dat is een ruime voldoende, maar laat ook ruimte voor verbetering zien. De kwaliteit kan dus beter en de aantrekkelijkheid van de gebieden voor doelgroepen is een aandachtspunt.
  • Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Dit leidt tot een forse stijging van het aantal vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast groeit het aantal toeristische overnachtingen wat op zijn beurt zorgt voor extra bezoekers met name aan de natuurgebieden bij de kust.
  • Op basis van analyse van reisbereidheid en nieuwe woningbouwlocaties, concluderen we dat de recreatieve druk in de toekomst het meest gaat toenemen in de groen- en natuurgebieden in Zaanstreek Waterland, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland en IJmond.
  • De totale opgave voor ruimte voor groene recreatie in Noord-Holland in 2040, is circa 28.000 hectare, 5000 hectare meer dan nu. Het verwachte tekort aan recreatieruimte en de huidige spanningen tussen natuur en recreatie, zorgen ervoor dat de vraagstukken niet meer met enkele optimalisaties per gebied aan te pakken zijn.

Het onderzoek focust vooral op de bewegingen van recreanten. Ondernemen in en rond natuurgebieden valt buiten de scope van dit onderzoek en speelt alleen indirect een rol.

Het bovenregionale onderzoek werd uitgevoerd door Bureau BUITEN en Bureau voor Ruimte & Vrije tijd.

Meer informatie: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *