Ondernemersorganisaties recreatie en toerisme: afbouw steunmaatregelen komt te vroeg

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat diverse regelingen om ondernemers te ondersteunen in de coronacrisis per 1 oktober weer worden afgebouwd. In de toeristisch recreatieve sector klinkt inmiddels de noodkreet dat deze afbouw voor veel bedrijven veel te vroeg komt.

Nieuwe situatie per 1 oktober

Per 1 oktober worden de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen niet meer verlengd. Ook uitstel van belasting hoort daar bij. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Voor de nachthoreca, die nog altijd verplicht gesloten is, wordt een uitzondering gemaakt.

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Reacties brancheorganisaties

Uit de eerste reacties vanuit de brancheorganisaties in recreatie en toerisme spreekt vooral ongeloof, omdat diverse onderdelen binnen de bedrijfsvoering van toerisme, recreatie en events nog altijd fors beperkt worden.

HISWA-RECRON: onvoorstelbaar dat de steun voor bedrijven in het zicht van de haven wordt stopgezet

“Macro-economisch valt het stopzetten van het steun- en herstelpakket nog enigszins te begrijpen”, stelt HISWA-RECRON directeur Geert Dijks, “maar specifieke bedrijven die voor hun omzet afhankelijk zijn van groepen zijn nog lang niet boven jan. Groepsaccommodaties, chartervaart en dagrecreatiebedrijven hebben meer dan een jaar lang te maken gehad met beperkende groepsgroottes en in de afgelopen anderhalf jaar moesten ze geregeld verplicht hun deuren gesloten houden. Dat heeft in deze kapitaalintensieve markt tot grote liquiditeitsproblemen geleid die nog lang niet zijn opgelost”.
“HISWA-RECRON zag al maanden aankomen dat het kabinet de steun wilde afbouwen. In gesprekken met het rijk werd dit voornemen steeds naar voren gebracht. Wij hebben tot het laatste moment aangedrongen op hele specifieke steun voor getroffen bedrijven, bijvoorbeeld door het omzetcriterium te verhogen. Zo bereik je enkel de bedrijven die het echt nodig hebben” aldus Dijks.

HISWA-RECRON roept de Kamer op om de het steun- en herstelpakket sowieso tot en met Q1 van 2022 te verlengen. Strengere criteria kunnen nodig zijn om de echt zwaar getroffen bedrijven te bereiken, zoals een verhoging van de minimale omzetschade. Daarbij moet dan wel het seizoenseffect in de recreatiesector meegewogen worden. En andere mogelijkheid is dat voor hele specifieke bedrijfstakken en SBI-codes de gerichte compensatie wordt opgetuigd, zoals ook bij de nachthoreca op dit moment aan de orde is.

Koninklijke Horeca Nederland: Kabinet laat ondernemers keihard vallen in het zicht van de haven

Uit het persbericht: “Vandaag is via de media naar buiten gekomen dat de coronasteunpakketten voor ondernemers eind september ook daadwerkelijk stoppen. Dit is voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onacceptabel. De horeca is sinds 26 juni (met 1,5 meter beperkingen) weer open en voor veel horecazaken zal het herstel nog lang duren. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen en er is weinig geld om te investeren. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort, dus blijft internationaal zakelijk verkeer en internationaal toerisme uit. De vaste lasten lopen door, maar er is geen concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen en congressen weer aantrekt. Clubs & Nightlife bedrijven zijn in ieder geval tot 1 november verplicht gesloten. De angst bestaat dat er in het vierde kwartaal en volgend jaar veel zaken omvallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober wegvalt. Aanvullende financiële compensatie, eventueel door maatwerk vanuit de overheid, blijft voorlopig dan ook keihard noodzakelijk, inclusief een coronaherstelplan waar KHN al geruime tijd op aandringt bij het kabinet.”

ANVR (reiswereld): Kabinet laat ten onrechte reissector in moeras zakken

Uit het persbericht van de ANVR: Ondernemers in de reisbranche hebben, door de huidige strenge reisbeperkingen opgelegd door het kabinet, tot nu toe amper reizen kunnen uitvoeren. Ondanks toezeggingen van ditzelfde kabinet aan het begin van de coronacrisis heeft de reisbranche nooit een fatsoenlijke compensatie gehad voor de annuleringsschade vanwege alle reisverboden. De reisbranche dringt daarom nog steeds aan op die vergoeding.

Uiteraard maakte ook de reisbranche gebruik van NOW en TVL (weliswaar het laagste percentage van alle sectoren), maar zij heeft zelf ook fors gereorganiseerd. Duizenden werknemers, meer dan 30% van het personeel, hebben hun werk in de reissector moeten opgeven. Ondernemers hebben (eigen) vermogen in hun onderneming zien verdampen en hebben zich inmiddels tot hun kruin in de schulden gestoken bij de bank, via uitgestelde belastingen en bij het Voucherfonds om het hoofd maar boven water te houden. Midden in het hoogseizoen klapte daarbij de enigszins opkrabbelende reismarkt weer in elkaar door het ‘Dansen-met-Jansen’-beleid van dit kabinet. De markt trok  daarna weer iets aan. Enkele dagen geleden kwam ABN-AMRO nog met een analyse dat hulp aan de reissector zeer verstandig is gelet op het te verwachten komende herstel. Stopzetting van steun juist nu zal voor veel ondernemers de nekslag zijn.

Gelet op het stijgend aantal gevaccineerden in Nederland dringt de ANVR er in ieder geval op aan de reisbeperkende adviezen vanwege corona aan te passen door te stoppen met de oranje coronareisverboden voor reizen wereldwijd. “Dit is al gedaan voor Europa; dus waarom niet ook voor landen buiten Europa? De ANVR gaat haar leden reisondernemingen op dit punt ondersteunen; uiteraard alleen als de klant de reis wil maken en de reisondernemer de reis goed kan uitvoeren. Wij zien nu al steeds vaker klanten die dolgraag weer op reis willen, ook buiten Europa, en klaar zijn met de huidige reisadvisering, zeker gelet op de verschillen in advisering tussen de EU-landen onderling”,  aldus Frank Oostdam.

Eventplatform: Gebrek betrokkenheid Kabinet bij zwaar getroffen sectoren pijnlijk duidelijk

De manier waarop het Kabinet heeft aangekondigd de steunmaatregelen te stoppen maakt pijnlijk duidelijk wat de werkelijke betrokkenheid is van het Kabinet bij zwaar getroffen sectoren, waaronder de evenementenbranche.

‘Het is onverteerbaar en niet uit te leggen dat de steun stopt terwijl restricties doorlopen en de financiële gevolgen daarvan nog heel lang zullen doorwerken. Er is geen enkel overleg geweest over het stoppen van de maatregelen en de impact daarvan. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het kabinet ons zó laat vallen en dat er geen extra pakket of faciliteit meer komt’, aldus Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform. ‘Het rechtvaardigt de vraag of de branche er voor politiek Den Haag wel toe doet.’

De maximale capaciteit van het aantal bezoekers, het moeten placeren en werken met toegangsbewijzen, de geldende reisbeperkingen, alsook het ontbreken van duidelijkheid voor een langere periode en de voorbereidingstijd voor evenementen, zijn harde restricties die herstel van zowel de zakelijke als de publieksevenementenbranche op korte termijn onmogelijk maken.

‘De overheid geeft aan dat het een logisch moment is om te stoppen met de generieke steunmaatregelen. En dat terwijl het Kabinet de sector al 18 maanden op slot houdt en zelfs nu nóg geen duidelijkheid geeft op de vraag of we vanaf 20 september weer volledig open kunnen. De subsidieregeling evenementen (TRSEC) en de aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) die de overheid in het leven riep, worden gewaardeerd, maar het betreft projectondersteuning, geen branche ondersteuning en is bovendien niet beschikbaar voor de zakelijke evenementenbranche,’ aldus Jolanda Jansen, woordvoerder namens de Alliantie van Evenementenbouwers. 

MKB Nederland & VNO-NCW: Maatwerk coronasteun blijft nodig nu 1,5 meter er af gaat

Volgens de ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW blijft maatwerk vereist na de afbouw van de coronasteun voor sectoren die nog steeds beperkingen ervaren vanwege corona, zoals de nachthoreca en evenementen. ‘Het is goed dat het kabinet hier ook in voorziet, al moet dit voor bijvoorbeeld de toeristische infrastructuur nog wel concreet worden gemaakt’, aldus de ondernemersorganisaties. De ondernemersorganisaties benadrukken dat het stopzetten van de generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter afstand komt te vervallen. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan is steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt onverkort op zijn plaats’.

Oplossing nodig voor kapitaalintensieve bedrijven

Naast maatwerk voor sectoren die nog steeds met beperkingen kampen – zoals nachthoreca en bijvoorbeeld evenementen – is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW ook zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor ‘kapitaalintensieve’ bedrijven in de toeristische- en congresinfrastructuur. ‘Deze sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is belangrijk dat de kennis, kunde en capaciteit in deze sector niet verloren gaat, nu ze nog niet zomaar weer op het oude niveau zitten. Deze groep ondernemers heeft namelijk te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van buitenlandse gasten – nog beperkt zijn’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *