Verlaging van administratieve lasten levert banen op

Verlaging van de administratieve lasten draagt bij aan de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee aan de economische groei. Panteia heeft onderzocht wat de economische gevolgen zijn van een uniforme vermindering van de administratieve lasten van bedrijven in de marktsector met 10%, ofwel 1,3 miljard Euro in voor dit onderzoek gekozen richtjaar 2009. Verschillende varianten van vermindering van administratieve lasten zijn onderzocht. Al met al levert beleid gericht op vermindering van de administratieve lasten een bijdrage aan economische groei en banencreatie in de marktsector, ongeacht de vorm die dat beleid zou krijgen.

Beleid gericht op verlaging van de administratieve lasten is de moeite waard
Weliswaar is beleid gericht op vermindering van administratieve lasten niet eenvoudig te ontwikkelen, de overheid moet immers wel over voldoende informatie uit het bedrijfsleven blijven beschikken. Toch is het effect van de reductie de moeite waard om het beleid door te zetten. In 2009 bedroegen de administratieve lasten van bedrijven in de marktsector 4% van de door deze bedrijven gecreëerde toegevoegde waarde; in het MKB was dat percentage 8%. Verschillende varianten zijn onderzocht: vermindering van de vaste dan wel de variabele arbeidskosten en een variant waarbij de uitbesteding van activiteiten aan administratiekantoren kan verminderen door de lastenverlichting. In alle varianten is de vermindering van administratieve lasten gunstig voor het BBP van bedrijven in de marktsector. Daarbij zijn de effecten voor MKB en grootbedrijf ruwweg even groot. Opvallend is daarbij dat op macro-economisch niveau de effecten relatief groot zijn.

Kostenvermindering lever het meeste op
Het voornaamste kanaal waarlangs vermindering van de administratieve lasten werkt, is kostenvermindering voor bedrijven. Dit versterkt de concurrentiepositie met als gevolg verbetering van de arbeidsproductiviteit, waarbij de productiviteitswinst steeds het grootst is in het MKB. Dat laatste is vooral omdat de onderzochte lastenvermindering sterk neerslaat in het MKB. De toename van de productiviteit leidt op zichzelf tot lagere werkgelegenheid. Dit effect wordt echter meer dan volledig gecompenseerd door de toegenomen productie, zodat de werkgelegenheid per saldo toeneemt. De toename van de werkgelegenheid is overigens relatief gering in het MKB; in geval de vaste kosten worden verminderd, daalt de werkgelegenheid in het MKB zelfs, omdat een relatief groot deel van de werkgelegenheid in het MKB als vaste arbeid moet worden beschouwd.

Meer informatie op: www.ondernemerschap.nl

Eén reactie

  1. Beetje grijs gedraaide plaat. Reken eens door hoeveel banen erbij komen als de belastingen voor bedrijven met 10 of 20% dalen. Ik voorspel dat dat er ook heel wat zijn, maar we doen het toch mooi niet.
    Dit soort ‘onderzoeken’ zijn volgens mij vooral bedoeld om de eigen banen van die bureaus veilig te stellen, want ik hoor in de circuits dat de club die dit fraais heeft bedacht bijna failliet is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *