Sociale partners sector Zwembaden co-creatief naar een nieuwe cao

Donderdag 18 februari 2016 starten de werkgevers (RECRON) en vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Recreatie en FNV Publiek Belang) met de verkenning van een nieuwe cao voor de sector Zwembaden. Zij doen dit op basis van co-creatie. Verschillende werkgevers en werknemers ontwikkelen gezamenlijk en in werkgroepen voorstellen voor de cao-onderhandelaars.

Tikibad Duinrell
Tikibad Duinrell
Eind januari hebben de sociale partners besproken voor de sector Zwembaden een eigen cao tot stand te brengen. De relatie met gemeenten, de bedrijfsvoering en de personele samenstelling rechtvaardigen een eigen cao. Tot op heden geldt de CAO Recreatie. Het doel is om op 1 juli 2016 een nieuwe cao gereed te hebben.

Zie ook artikel: Zwembaden weer terug bij de RECRON met als verhaal: “De laatste CAO onderhandelingen waren niet tot volle tevredenheid van diverse zwembaden verlopen. Als gevolg daarvan zegden zij hun lidmaatschap van de RECRON op. Inmiddels is de breuk weer hersteld en wordt toegewerkt aan een maatwerk CAO voor de zwembadbranche.”

Meer informatie: www.recron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *