MKB voorzitter; “Ondernemers, neem zelf verantwoordelijkheid om crisis aan te pakken”

In zijn jaarrede riep Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland, zijn achterban op om zelf de handen uit de mouwen te steken om de crisis aan te pakken; “Na zes kabinetten en vijf verkiezingen in tien jaar en zo’n belabberde start van dit kabinet, is er zo ontzettend weinig vertrouwen in het land. Wij moeten zelf de mouwen opstropen, niet mopperen of klagen – dat heeft geen enkele zin – maar dealen met wat er in het regeerakkoord staat.”

Hans Biesheuvel

Plussen en minnen in het regeerakkoord
Tot vreugde van Biesheuvel wordt de forensentaks geschrapt, maar die blijdschap werd snel gedempt toen bleek dat er in plaats van de forensentaks een assurantiebelasting komt.
Enkele positieve zaken volgens MKB-Nederland in het regeerakkoord;

  1. De Europacampagne heeft zijn vruchten afgeworpen. “De visie van dit kabinet op Europa is een grote verbetering ten opzichte van het vorige. De hernieuwde open blik is zeer belangrijk voor onze internationale handel en alle bedrijven die toeleveren aan exporterende bedrijven. Ons land worstelt met economische groei, export is van groot belang voor herstel.”
  2. Het op peil houden van de ‘kroonjuwelen’: de belastingen voor ondernemingen en ondernemers. Het toptarief van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting noch de vermogensbelasting zijn verhoogd.
  3. Het topsectorenbeleid: dat is overeind gebleven. “Ik weet dat er verschillend over wordt gedacht” aldus Biesheuvel. “Ik heb echter ook weer tijdens de handelsmissie naar Brazilië gemerkt dat de samenhang tussen kennis, bedrijfsleven en overheid meerwaarde heeft. Het kost tijd om dat goed op te zetten.”
  4. Kijkend naar de arbeidsmarkt, is Biesheuvel blij dat de doorbetaling van de eerste zes maanden WW van tafel is en het kabinet een eerste begin maakt met de hervorming van de arbeidsmarkt.
  5. Een begin van hervorming van de woningmarkt. Maar duidelijk is dat dit een begin is en dat er meer gedaan moet worden voor starters en de bouw.
  6. Het regeerakkoord bevat voorts goede passages over financiering; er komt extra geld vrij voor kredietverlening. “De relatie met banken, kredietverlening is hot topic in alle gesprekken met ondernemers.”

MKB Nederland kiest voor een constructieve opstelling t.a.v. het kabinet en de voorman doet enkele aanbevelingen om het land snel weer uit de crisis te krijgen;

  • “We hebben visie en perspectief nodig. Het gaat niet alleen om het terugdringen van het begrotingstekort. Iedereen beseft dat er zware maatregelen genomen moeten worden. Zonder perspectief wordt het aanvaarden van een stap terug echter heel moeilijk.”
  • Het laatste onderdeel dat Biesheuvel aansnijdt is de overlegeconomie. “Daar ben ik fan van. Niet van het woord polder. Maar Nederland is het land van geleidelijkheid, van overleg. Het kabinet steekt zijn hand uit, die moeten we aanpakken. Ik schaar me niet in het koor: het wordt niks met de bonden. Liever investeer ik in een goede relatie.”

Lees de hele jaarrede op www.mkb.nl

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *