MKB overwegend positief over 2012

Optimisme over de omzetgroei in 2012 overheerst bij ondernemend Nederland. Maar liefst 73 procent van het MKB verwacht het komende jaar groei te realiseren. Dit is één van de belangrijkste resultaten van de MKB Marktmonitor 2011/2012. Unique en TNO deden voor het derde jaar op rij grootschalig onderzoek onder bijna 4.000 ondernemers en maken vandaag de resultaten bekend. Met de MKB Marktmonitor kijken ondernemers terug op 2011 en vooruit naar de komende jaren. Zij zijn persoonlijk geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden.

De horecasector is zeer positief (op de foto: Dazzling Cocktails)

Ondanks de eurocrisis is ondernemend Nederland positiever dan voorgaande jaren, zo blijkt uit resultaten van de MKB Marktmonitor. In 2010 sprak 68 procent een groeiverwachting uit en in 2009 was dat 62 procent. Om de groei in 2012 te kunnen realiseren wil 62 procent van de ondernemers nieuwe producten en diensten ontwikkelen, 54 procent wil het één-op-één contact met relaties intensiveren en 53 procent wil nieuwe markten aanboren.

Op landelijk niveau zijn de verwachtingen vooral in Limburg hoog gespannen. Daar verwachten relatief veel ondernemers komend jaar te gaan groeien in omzet. In Friesland, Groningen en Noord-Holland daarentegen verwachten relatief weinig ondernemers te gaan groeien. Inzoomend op branches, blijkt dat de meeste ondernemers omzetgroei verwachten in de industrie, de handel en de horeca. De branches waarin ondernemers aanzienlijk minder positief zijn, betreffen bouw, verhuur en handel in onroerend goed, overheid, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg.

Personeel
Naast omzet zijn personele ontwikkelingen ook een belangrijk onderdeel van de MKB Marktmonitor. 55 procent van de ondernemers verwacht komend jaar nieuw personeel aan te nemen. 28 procent van de ondernemers geeft aan de flexibele schil de komende twee jaar uit te breiden. Over de vergrijzing lijken ondernemers zich weinig zorgen te maken. 38 procent verwacht helemaal geen krapte en bijna 30 procent verwacht wel krapte, maar geen bezettingsproblemen.

“Ondernemend Nederland staat bekend om haar optimisme. Dat optimisme blijkt terecht. 54 procent van de ondernemers geeft aan in 2011 omzetgroei te hebben gerealiseerd. Dit komt overeen met de verwachting die MKB’ers vorig jaar hadden. Daarnaast heeft 41 procent vorig jaar het personele bestand uitgebreid. Dat de personele groei achterblijft op de omzetgroei is een normaal verschijnsel. Ook dit jaar komt dat weer in de vooruitblik naar voren. Ondernemers gaan pas personeel aannemen als de omzetgroei is gerealiseerd, eerst zien, dan geloven”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique.

Het onderzoek
De MKB Marktmonitor geeft reacties en bevindingen van 3.880 ondernemers weer. Zij gaven in de maanden juni tot en met september in een persoonlijk interview antwoord op verschillende vragen over de economische ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden. Dit jaar is de MKB Marktmonitor aangevuld met een onderzoek onder werknemers. De resultaten hiervan zijn in augustus 2011 bekend gemaakt. De expertises van Unique en TNO zijn gecombineerd om dit onderzoek tot een succes te maken. TNO heeft al veel programma’s ontwikkeld speciaal voor het MKB en beschikt over de kennis om onderzoeken wetenschappelijk verantwoord uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft Unique uitgebreide kennis van het MKB en beschikt zij over een uitgebreid netwerk dat het hele segment omvat.

Bron: persbericht Unique uitzendbureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *