MKB kan nog veel winst boeken door te sturen op cijfers

Veel mkb-ondernemers houden prima de vinger aan de pols als het gaat om de bedrijfsinkomsten en -uitgaven. Toch laten ondernemers veel mogelijkheden liggen om nog slimmer en effectiever (bij) te sturen. Dat blijkt uit onderzoek van Flynth en MKB-Nederland. Ondernemers die bewust en proactief met een ondernemingsplan werken, blijken in de praktijk succesvoller.

rekenmachineRuim 500 bedrijven deden in 2013 de scan ‘Sturen op cijfers’ op www.mkbservicedesk.nl. Aan de hand van de scan meten Flynth en MKB-Nederland regelmatig hoe goed mkb-ondernemers de eigen bedrijfsvoering en strategie in de gaten houden. De ondernemers scoren gemiddeld een 6,8. Hieruit blijkt dat zij redelijk goed op koers liggen, maar er zeker ruimte is voor verbetering.

Geen plan
Ook voor ondernemers geldt: regeren is vooruitzien. Toch valt op dat mkb-ondernemers weinig ‘overall’ structuur aanbrengen. De ondernemers beoordelen zichzelf met een onvoldoende (4,6) als het gaat om het gebruik van een actueel ondernemingsplan om het bedrijf te sturen. Van een jaarbegroting wordt meer en beter gebruik gemaakt (6,4), waarbij blijkt dat men vooral stuurt op liquiditeit. Ondernemers geven zichzelf een ruime voldoende (8 plus) op het scherp zijn op in- en uitgaande geldstromen, het saldo van de rekening courant en het debiteurenbeheer scherp op het netvlies. Ook vinden ze dat ze voldoende snel actie ondernemen als een debiteur te laat betaalt (7,1). Ondernemers vinden dat ze te weinig de eigen financiële resultaten met die van branchegenoten vergelijken om verbetermogelijkheden op te sporen (rapportcijfer 5).

Reactief ondernemen
MKB-Nederland en Flynth waarschuwen dat sturen op cashflow vooral reactief ondernemen betekent; hiermee loopt de ondernemer aanzienlijke kans om achter de feiten aan te lopen. Mogelijke structurele problemen komen niet aan het licht, laat staan mogelijke kansen. Illustratief is dat, ondanks financieel zware tijden met omzetdalingen in de volle breedte van het mkb, de meeste bedrijven zichzelf een stevige omzetgroei als doel voor 2013 hebben gesteld, waarbij de branche financiële dienstverlening wel heel ambitieus is met een geoogde omzetgroei van 56 procent

Stap in goede richting
Dat een groot deel van de ondernemers wel werkt met een begroting, is een goede stap in de goede richting. Een begroting is niets anders dan het doorrekenen van toekomstplannen, waarbij zwakke plekken en risico’s zichtbaar en vooraf helder wordt wat wel en niet haalbaar is. Door maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met de begroting, ziet de ondernemer eventuele problemen (maar ook opportunities) in een vroeg stadium aankomen. Zo kan hij sturen op cijfers, door te bepalen welke uitgaven wel of niet gewenst of noodzakelijk zijn.

Een onderdeel van sturen op cijfers is sturen op de kostprijs. Waar de ondernemer geen of weinig invloed heeft op de verkoopprijs – deze wordt bepaald door de markt – heeft hij wél invloed op de kostprijs. Een bedrijf maakt immers winst als de kostprijs lager is dan de verkoopprijs. Het is daarom belangrijk om op de kostprijs te sturen en deze zo laag mogelijk te houden.

Voorwaarde voor financiering
Wie met een ondernemingsplan werkt en stuurt op cijfers, heeft veel meer mogelijkheden als het gaat om financiering. Het ondernemingsplan maakt duidelijk welk bedrag aan financiering nodig is. Zowel de bank als andere financiers stellen een goed ondernemingsplan inclusief begroting als voorwaarde voor financiering. Want daarmee laat de ondernemer zien waarin met het geleende geld wordt geïnvesteerd en wat het rendement wordt. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is sturen op cijfers steeds belangrijker.

Meer informatie (en zelftest): www.mkbservicedesk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *